vandforsyning-artikel

Billede af en brandhane. (Colourbox)

Brandvæsenet skal jf. § 1, stk. 3, i bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab udarbejde en plan for vandforsyning til brandslukning. Tidligere var der regler for området (bekendtgørelse nr. 207 af 6. april 1999 om vandforsyning til brandslukning), men disse blev ophævet den 1. januar 2003.

 

På baggrund af erfaringerne med behandlingen af kommunernes dimensioneringsplaner har Beredskabsstyrelsen udarbejdet materiale, som kan inspirere kommunerne til udarbejdelse at plan for vandforsyning til brandslukning i forbindelse med revision af planerne for de kommunale redningsberedskaber.

 

Det drejer sig om 3 dokumenter: En vejledende beskrivelse af området, en skabelon til en plan for vandforsyning til brandslukning i Word-format samt et eksempel på, hvordan skabelonen kan udfyldes.

Materiale til udarbejdelse af plan for vandforsyning til brandslukning

Sidst opdateret 20. juli, 2020 - Kl. 14.45