Statistik for udførte brandsyn

Beredskabsstyrelsen offentliggør tallene for at understrege vigtigheden af kommunernes brandsyn. Statistikkerne opgøres på årsbasis. I hver statistik kan man finde tal for følgende: 

  • Antallet af brandsynspligtige objekter i alt i den enkelte kommune eller det enkelte redningsberedskab
  • Antallet af brandsyn, som redningsberedskabet var forpligtet til at gennemføre det pågældende år
  • Antallet af pligtige brandsyn, som redningsberedskabet har gennemført
  • Et procenttal for, hvor mange af de pligtige brandsyn redningsberedskabet har gennemført i løbet af året

Se statistikkerne for de enkelte år ved at vælge i boksen nedenfor.

 

 

Sidst opdateret 2. september, 2020 - Kl. 14.59