Argos-fareområde

Eksempel på spredningsprognose efter uheld med farligt stof

Kemisk Beredskab kan støtte de kommunale redningsberedskaber og det statslige redningsberedskab med både rådgivning, analyse og assistance.

 

Rådgivning

Kemisk Beredskab kan fx rådgive redningsberedskabet omkring følgende:

  • Vurdering af sikkerhedsafstande ved uheld og udslip af kemiske stoffer
  • Sammenblanding af kemiske stoffer
  • Håndtering af kemikalieforurenede personer
  • Rensning og dekontaminering i forbindelse med kemisk kontaminering
  • Spredningsprognoser for længerevarende indsatser, såsom store brande eller langvarige kemikalieuheld
  • Støtte det lokale beredskab i forbindelse med beredskabsplanlægning i forbindelse med fx risikovirksomheder
  • Kemisk terror


Analyse

Kemisk Beredskab tilbyder, at analysere prøver for redningsberedskabet i fx følgende scenarier:

  • Prøvetagning og kemisk analyse ved fund af ukendte stoffer
  • Feltanalyse på skadestedet i form af enten målinger eller kemisk analyse

Assistance

Kemisk Beredskab tilbyder det kommunale beredskab at komme til skadestedet, hvis der er behov for rådgivning, prøvetagning eller kemisk feltanalyse på skadestedet.

Det kan eventuelt foregå ved hjælp af såkaldte HazMat-hold (HazMat = Hazardous Materials).

HazMat-holdene består af specialuddannet personel fra Beredskabsstyrelsens centre og kemikere fra Kemisk Beredskab, der er forsynet med mobilt måleudstyr og køretøjer. Holdene kan identificere kemiske stoffer med det mobile analyseudstyr inden for fareområdet.

Beredskabsstyrelsen råder over tre HazMat-hold, der dækker hele landet; et ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning, et ved Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved og et ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden.

Information om kemiske stoffer

Sidst opdateret 20. juli, 2020 - Kl. 14.34