Højderedning

Redning fra klippe.

 

Masteredning

Redning fra mast.

 

Materiel og udrustning

Beredskabsstyrelsen er i stand til at foretage kompliceret og svær redning fra høje bygninger, herunder skaffe sig adgang ude fra og ind til personer og tilskadekomne, samt foretage redningsarbejde fra høje bygninger som eksempelvis kraft- varmeværker og hoteller mv.


Eksempelvis har Beredskabsstyrelsen deltaget i redningsarbejde i højdelagre med sikring og nedfiring af oppakkede industripaller ved adgang gennem taget og opsat og klargjort til redning af tilskadekommen fra en 150 meter høj vindmølle. Andre eksempler er redning af personer og tilskadekomne på klipperne på Bornholm.


Redningsspecialister er udstyret og uddannet til at kunne:

  • Vertikalt op- og nedfire personer, tilskadekomne og materiel i lodrette skakter og i højden. Der er principielt ingen øvre grænse for, hvor højt der kan reddes fra.
  • Ved hjælp af reb bevæge sig vertikalt op og ned samt horisontalt frem og tilbage på skrå og lodrette flader, for at skaffe sig adgang til ellers utilgængelige steder på en bygning, på klipper og på skrænter.
  • Arbejde med redningsudstyr, eksempelvis gennembrydnings- og frigørelsesudstyr, på skrå og lodrette flader.
  • Yde førstehjælp og observere en tilskadekommen i forbindelse med redningen fra skakter og i højden, samt ved horisontal transport i en given højde. Som udgangspunkt i højder op til ca. 100 meter og i særlige tilfælde ca. 200 meter.
  • Sammensætte og etablere situationsbestemte og målrettede rebsystemer, til brug ved redning af personer og tilskadekomne samt ved transport af udstyr i højden.

     

Redningen fra højde eller dybde foretages af 1 holdleder og 5 redningsspecialister.

 

Sidst opdateret 28. juli, 2020 - Kl. 16.09