Eftersøgning i ruiner

Udfrielse af indspærrede.

 

Gennembrydning af mur

Arbejde med betonhammer.

Materiel og udrustning

Med det stående døgnberedskab kan centrene etablere op til 2 USAR-grupper (Urban Search And Rescue). Beredskabsstyrelsen Bornholm kun 1 USAR gruppe. Grupperne anvendes til at foretage en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevne, som er begravet under ruiner for eksempel efter jordskælv, oversvømmelser eller eksplosioner.

Hvis katastrofen er så omfattende, at der er behov for indsættelse af flere eftersøgningshold, kan Beredskabsstyrelsens USAR-hold bestående af 75-95 personer og 8 redningshunde indsættes. Holdet vil blive sammensat af personel fra beredskabscentrene og Den Frivillige Indsatsstyrke.  

 

Sidst opdateret 28. juli, 2020 - Kl. 15.59