HazMat-hold

HazMat-vogn

Materiel og udrustning

HazMat- beredskabet er et mobilt team, der kan:

  • Arbejde i miljøer med farlige kemiske stoffer
  • Spore for farlige kemikalier
  • Identificere kemiske stoffer
  • Udtage prøver i områder med direkte kontakt med farlige stoffer
  • Sikre spor og informationer fra gerningsstedet
  • Foretage indledende radiologisk måling i samarbejde med Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS)

HazMat-holdet er bemandet med 2 holdledere og 2 redningsspecialister samt en ekspert fra Kemisk Beredskab.

Sidst opdateret 28. juli, 2020 - Kl. 12.41