Uddannelse

Beredskabsstyrelsen, Center for Uddannelse uddanner ledere, instruktører og specialister til det samlede danske beredskab.

Derved bidrager centeret med effektiv krisestyring i dagligdagen og sikrer, at der gennemføres uddannelser efter de seneste metoder og pædagogiske principper.

For at styrkes den enkelte kursusdeltagers læring, benyttes der i uddannelserne en række forskellige metoder så som teori, praktiske opgaver og øvelser samt virtuelle læringssystemer mv.  

 

Udvikling

Centeret indgår aktivt i udviklingen af nye indsatstaktikker, pædagogiske metoder og af nyt materiel. Centerets ansatte deltager med ekspertviden i forskellige udviklingsfora og skolens trænings- og øvelsesfaciliteter benyttes til forsøg med nyt materiel.

 


Udsyn

En række af centerets medarbejdere deltager i internationale civilbeskyttelsesfora og indgår i øvelsesplanlægning og -afvikling i forbindelse med internationale øvelser.

Centerets trænings- og øvelsesfaciliteter benyttes til store og komplekse internationale øvelser.

 

Udlejning

I det omfang centeret ikke selv benytter trænings- og øvelsesfaciliteterne, kan disse lejes til aktiviteter, der afholdes af myndigheder og institutioner med tilknytning til redningsberedskabet, samt til private aktører med beredskabsansvar.

Udlejning kan kun ske til aktiviteter der genemføres for egne ansatte og som dermed ikke har kommerciel karakter.

Facebook Feed

Indhold fra Facebook kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

Sidst opdateret 1. februar, 2022 - Kl. 14.19