Topbanner lovegrundlag - paragrafgrafik


En myndighed under Forsvarsministeriet

Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet. Vi er omfattet af Forsvarsforliget 2018-2023.

 

 

Lovgrundlag

Beredskabsstyrelsens lovgrundlag findes især i:

 

 

 

Mål- og resultatplaner

Vi arbejder ud fra årlige mål- og resultatplaner. Den indgås med departement og fastlægger, hvilke mål der skal indfries det kommende år.

 

Du kan finde Beredskabsstyrelsens mål- og resultatplan 2024 her.

 

Du finder vores årsrapport her.

 

Engangsvederlag til direktør Laila Reenberg for 2023

Mission og vision

Beredskabsstyrelsen arbejder inden for den mission og vision, som gælder for hele Forsvarsministeriets koncern. Mission og vision definerer den fælles overordnede opgave og formål. De definerer ministerområdets fællestræk, sætter de overordnede pejlemærker for vores udvikling og udgør dermed den fælles fortælling om, hvordan Forsvarsministeriet og dets myndigheder agerer som et samlet hele.

 

 

Mission

Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.

 

 

Vision

  • Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over.
  • Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner.
  • Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde.

 

 

Værdier

Beredskabsstyrelsens værdisæt kan opsummeres i:

 

  • Handlekraft
  • Engagement
  • Samarbejde
  • Troværdighed
Sidst opdateret 22. februar, 2024 - Kl. 15.37