Høringsportalen giver borgere, virksomheder og andre interesserede én digital indgang til myndigheders høringer om lovforslag og bekendtgørelser, sådan at man undgår at skulle holde øje med samtlige myndigheders hjemmesider.

 

På høringsportalen finder man

  • Lovforslag, høringsbreve samt høringslister over høringsberettigede på det tidspunkt, forslaget sendes i høring
  • Udkast til bekendtgørelser, såfremt de sendes i ekstern høring, samt høringsbrev og høringsliste over høringsberettigede på det tidspunkt, udkastet sendes i høring
  • Indkomne høringssvar vedr. lovforslag, der oversendes til Folketinget. Forudsat at der er gennemført en høring, skal offentliggørelsen tidligst ske efter høringsfristens udløb, og senest når forslaget oversendes til Folketinget
  • Modtagne eksterne høringssvar til udkast til bekendtgørelser. Offentliggørelsen skal senest ske, når bekendtgørelsen udstedes

På høringsportalen kan man søge i både aktuelle og afsluttede høringer. Som høringsår angives det folketingsår (1. oktober til 30. september), hvor høringen er afsluttet.

 

Høringssvar til Beredskabsstyrelsen


Forslag til nye eller ændrede love og bekendtgørelser på Beredskabsstyrelsens område, der er sendt i høring, kan findes på høringsportalen. Høringssvar kan sendes til brs@brs.dk.

Sidst opdateret 21. august, 2020 - Kl. 14.14