Den nationale varslingstest 2024

Grafik: Beredskabsstyrelsen

Når større ulykker rammer, advarer myndighederne befolkningen om faren. En gang om året testes varslingskanalerne. Det sker den første onsdag i maj kl. 12.

 

Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen tester som vanligt de fysiske varslingssirener. Ligesom sidste år udsendes også en test-advarsel via S!RENEN, der kan modtages på din mobiltelefon.

 

Sådan vil S!RENEN se ud på din mobiltelefon.

 

Du skal ikke downloade en app eller tilmelde dig for at modtage advarsler via S!RENEN. Du skal bare have en nyere mobiltelefon med et opdateret styresystem.

 

Se mere om telefoner og styresystemer på sirenen.dk.

 

- Vi tester varslingskanalerne for at sikre, at de virker, som de skal, og at folk er trygge ved dem. Sidste år testede vi for første gang S!RENEN. I år forventer vi, at flere vil modtage test-advarslen på deres mobil. Derfor bestræber vi os på at komme så bredt som muligt ud med information om testen, så vi ikke skaber unødig bekymring, siger chef for Kommunikation og Varsling i Beredskabsstyrelsen, Lars Aabjerg Pedersen.

 

Samtidig med testen af varslingssirenerne og S!RENEN testes også systemet til sms-varsling af døve og hørehæmmede.

 

Se mere om den årlige test af varslingskanalerne på brs.dk.

 

Giv feedback

S!RENEN er baseret på teknologien cell broadcast, som gør, at kommunikationen kun går én vej; fra myndighederne til mobilen. Myndighederne får ikke information om, hvilke mobiler der modtager test-advarslen. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du efter testen giver os feedback. Det kan du gøre via et kort spørgeskema, som vil være tilgængeligt fra forsiden af brs.dk og sirenen.dk umiddelbart efter testen.

 

Alle kompatible og opdaterede mobiler, der er på 4G/5G modtager testadvarslen. Ønsker du ikke at modtage test-advarslen via S!RENEN, skal du inden kl. 12 onsdag den 1. maj sætte din telefon i flytilstand eller slukke den. Vent til kl. 12.20 med at tænde igen.

 

Spørgsmål og svar til Varslingstesten

Testen gennemføres d. 1. maj kl. 12. Her vil mobiltelefoner vibrere og afspille en høj lyd. Lyden varer ca. 10 sekunder. En tekst dukker op på skærmen, hvor der står, at det er en test. Teksten vil være på både dansk og engelsk.

Du kan modtage testadvarslen – og advarsler via S!RENEN i det hele taget – hvis du har en nyere mobiltelefon med opdateret styresystem og er på 4G/5G netværk.

Sidste år nåede test-advarslen via S!RENEN ud til 64 % af befolkningen. Dette tal forventes i år at blive noget højere, primært pga. opdaterede styresystemer.

En opgørelse over resultatet ventes at være klar medio maj.

Du behøver ikke gøre noget i forbindelse med testen. Men du kan hjælpe os ved at svare på nogle simple spørgsmål. Onsdag d. 1. maj fra kl. 12 kan du tilgå et spørgeskema på forsiden af brs.dk og sirenen.dk.

TEST - S!RENEN – TEST

Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet tester S!RENEN, Danmarks mobile varslingssystem. I en akut situation fortæller S!RENEN dig, hvad der sker, hvor det sker, og hvad du skal gøre.

Dette er en test. Du skal ikke foretage dig noget.

Se mere på sirenen.dk

 

Danish Emergency Management Agency and Danish National Police are testing S!RENEN, Denmark's mobile warning system. In case of an emergency, S!RENEN tells you what is going on, where it is, and what you should do.

Today is a test. You don't need to take any action.

See more at sirenen.dk/en

Befinder du dig i et fareområde, og har du en nyere mobiltelefon med opdateret styresystem, modtager du automatisk advarsler via S!RENEN, hvis politiet advarer i området. Advarslen fortæller, hvad der sker, hvor det sker, og hvad du skal gøre. Tommelfingerreglen er:

STOP. LÆS. REAGÉR.

Hvis du hører de fysiske varslingssirener, og det ikke er en test:

GÅ IND, OG SØG INFORMATION HOS DR ELLER TV 2

Sirenerne afvarsler igen, når faren er ovre.

Du skal ikke ringe 1-1-2, når du hører varslingssirenerne. Du skal kun ringe 1-1-2, hvis du er i akut fare og har brug for hjælp fra politi, brandvæsen eller ambulance.

Hvis du ikke modtog test-advarslen, selvom din telefon var tændt, kan det hænge sammen med typen af din mobiltelefon/styresystem.

På forsiden af brs.dk finder du onsdag d. 1 maj kl. fra 12 et link til et kort spørgeskema med spørgsmål om testen af S!RENEN. Du kan hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Det vil vi sætte stor pris på.

Rigspolitiet er ansvarlig for at tænde for de fysiske varslingssirener og at udsende advarsler via S!RENEN. Beredskabsstyrelsen er i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ansvarlig for driften af S!RENEN og de fysiske varslingssirener.