Årsdag Ukraine

Indsatser i forbindelse med krigen i Ukraine.

Den 24. februar 2022 indledte Rusland sin invasion af Ukraine. Dermed er det lørdag præcis to år siden, de russiske kampvogne rullede over grænsen.

Invasionen har medført en historisk støtte til Ukraine fra Danmark og i regi af blandt andet EU og NATO.

Beredskabsstyrelsen har spillet en aktiv rolle i det civile spor. Det fortsatte engagement i Ukraine udgør uden sammenligning det største internationale bidrag til et enkelt land i Beredskabsstyrelsens historie.

Siden februar 2022 har Beredskabsstyrelsen doneret et mobilhospital til Ukraine. Beredskabsstyrelsen har også doneret flere materielpakker, heriblandt beboelsesenheder til FN’s flygtningeorganisation UNHCR’s arbejde i Ukraine og telte og generatorer til Moldova. Desuden har Beredskabsstyrelsen doneret materiel til beskyttelse af kritisk infrastruktur i Ukraine.

Udover egne donationer har Beredskabsstyrelsen i tæt koordination med andre myndigheder og EU bidraget med bl.a. transport og koordination af en lang række civile donationer fra Danmark til Ukraine samt landets nabolande, der har anmodet om støtte i kølvandet på Ruslands aggression.

I alt har Beredskabsstyrelsen været involveret i donationer omfattende over 7.000 tons gods til støtte for civilsamfundet.

Foruden materieldonationer har Beredskabsstyrelsen flere gange udsendt personel til Ukraine og nabolande som Polen og Slovakiet. For eksempel i form af læger og sygeplejersker fra Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje, samt teamledere for EU’s koordinationshold ved to logistiske centre for indkomne materieldonationer oprettet på grænsen til Ukraine i hhv. Polen og Slovakiet.

Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og EU har været tæt involveret i arbejdet, og alle donationer er kanaliseret igennem EU’s civilbeskyttelsesmekanisme.

Grafikken øverst indeholder Beredskabsstyrelsens egne donationer og civile donationer fra andre aktører, herunder f.eks. Sundhedsministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Erhvervsministeriet og private aktører.