Redningsberedskabet i tal 2023

Redningsberedskabet i tal 2023. Foto: Beredskabsstyrelsen.

”Redningsberedskabet i tal” er Beredskabsstyrelsens årlige beretning bestående af nøgletal for både det kommunale og det statslige redningsberedskab i Danmark. Publikationen er primært tænkt som et opslagsværk, så man kan få et overblik over omfanget og udviklingen af det danske redningsberedskab.

 

For 2023 gælder det bl.a., at det kommunale redningsberedskab har haft en mindre stigning i antallet af blinde alarmer, mens der har været et mindre fald i antallet af reelle alarmer. Det samlede mandtimeforbrug i kommunale redningsberedskab i 2023 er en anelse højere end i 2022, mens afgangs- og responstider er på niveau med 2022.

 

For det statslige redningsberedskab er antallet af hændelser og mandtimer lavere end i de seneste 3 år, men højere end det var tilfældet i 2018 og 2019. Assistancer til det kommunale redningsberedskab udgjorde i 2023 43 % af det samlede antal indsatser, som Beredskabsstyrelsen rykkede ud til – en stigning i forhold til 2022, hvor disse udgjorde 33 % af Beredskabsstyrelsens samlede assistancer.

 

Antallet af dødsbrande og omkomne i brand er i 2023 tæt på det lavest registrerede nogensinde, mens antallet af brande i el/hybridbiler og mindre litiumionprodukter er stigende.

 

Du finder Redningsberedskabet i tal 2023 her: