Kommandooverdragelse ved BRSS. Karen Bak Aastrup overtager kommandoen.

Kommandooverdragelse i Næstved. Fotograf: Line Fjordside.

Torsdag eftermiddag overtog brigadechef Karen Bak Aastrup kommandoen for Beredskabsstyrelsens center i Næstved. Aastrup kommer fra stillingen som chef for Nationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen hovedkontor og glæder sig til at prøve kræfter med rollen som chef for et af Beredskabsstyrelsens seks decentrale operative centre.

 

- Jeg ser frem til at komme endnu tættere på vores operative opgaveløsning. At mærke den operative puls er noget, der giver mig energi. Jeg kan godt lide at være et sted, hvor jeg kan se sammenhængen mellem de politiske beslutninger og det ambitionsniveau, der sættes - og den opgave, vi konkret udfører, siger Karen Bak Aastrup, der har to helt særlige fokusområder, hun vil prioritere i sin nye rolle.

 

- Mit ene fokusområde er at vi skal levere det bedst mulige beredskab. Det andet er, at centret skal være en fantastisk arbejdsplads, som vi er stolte af at være ansat på og gerne vil anbefale til andre, siger hun.

 

Karen Bak Aastrup har været chef for Nationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen i knap seks år. Inden da var hun knap 20 år i forskellige stillinger i politiet.

 

- Jeg er ikke i tvivl om, at Karen bliver et stærk samlingspunkt for vores medarbejdere i Næstved. Det er centralt for en enhedschef at kunne arbejde på tværs af Beredskabsstyrelsen og med vores gode kollegaer både i resten af Forsvarsministeriets koncern, i det kommunale redningsberedskab og med de styrelser og myndigheder, som skulle have brug for Beredskabsstyrelsens assistance, siger chef for Beredskabsstyrelsens Operationsdivision, vicedirektør Peter Kragh.

 

Som del af Danmarks katastrofeberedskab har beredskabscentrene ude i landet en nøglerolle i opgaveløsning. Udover selvfølgelig at forkorte udrykningstiden betydeligt ved at være placeret rundt i landet, er samarbejdet essentielt. Beredskabsstyrelsen er myndighed for redningsberedskab i Danmark, mens de operative roller som oftest består i at yde vigtig assistance til andre myndigheder og styrelser.

 

- Karen overtager et stærkt og velfungerede center med mange dygtige og dedikerede medarbejdere. Dagens kommandooverdragelse og tilhørerende parade er en vigtig markering af chefskifte i Beredskabsstyrelsen. Det er vores traditioner, der binder os sammen på tværs af landet og chefskiftet i dag er vigtigt for hele Beredskabsstyrelsen, siger Peter Kragh.

 

Karen Bak Aastrup takker vicedirektøren for tilliden og understreger, at Beredskabsstyrelsens, herunder centerets opgaver kun er blevet vigtigere med tiden.

 

- Beredskab har – i min levetid - aldrig været vigtigere end i dag. Uanset hvor man er i styrelsen, skylder vi os selv, borgerne og alle dem, vi holder af at levere bedst muligt beredskab. Det glæder jeg mig til fortsat at bidrage til, siger den nytiltrådte chef.

 

Dagen markeres ved parade på centrets garageplads – et knudepunkt for beredskabscenteret, hvorfra alle udrykninger udgår. Chefskiftet blev udført ved overrækkelse af centrets fane fra fratrædende chef til tiltrædende chef.

 

Nu afgåede chef for Beredskabsstyrelsen Sjælland, brigadechef Tine Overby, overtager fra i morgen fredag 1. marts rollen som chef for Beredskabsstyrelsen Hovedstaden.