Beredskabsstyrelsen Sjælland materiel

Foto: Beredskabsstyrelsen.


Indsatser ved ulykker og katastrofer

Beredskabsstyrelsen Sjælland opretholder et døgnbemandet udrykningsberedskab og assisterer redningsberedskabet, politiet og andre myndigheder i tilfælde af bl.a. brand, rednings- og miljøopgaver.

 

Uddannelse af værnepligtige

Beredskabsstyrelsen Sjælland uddanner ca. 125 værnepligtige til brand- og redningsfolk hvert år. De værnepligtige får uddannelser inden for brand, miljø, redning, førstehjælp og meget mere.

 

 

Frivillige

Beredskabsstyrelsen Sjælland er samlings- og uddannelsessted for de frivillige brand- og redningsfolk, der er tilknyttet Beredskabsstyrelsen Sjælland.

Beredskabsfaglig rådgivning

Beredskabsstyrelsen Sjælland står til rådighed med beredskabsfaglig rådgivning overfor kommuner, politi og andre aktører inden for beredskabsområdet.

Speciale i køretøjer, kommunikation og droner

Beredskabsstyrelsen Sjælland huser Logistikcenter Auto, et specialværksted for modtagelse af køretøjer til Beredskabsstyrelsen. Herudover har Beredskabsstyrelsen Sjælland specialviden omkring droneberedskabet samt kommunikationsmidler.

Facebook Feed

Indhold fra Facebook kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

Sidst opdateret 2. september, 2020 - Kl. 14.04