Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet testede onsdag d. 1. maj kl. 12 S!RENEN og varslingssirenerne. Test-advarslen via S!RENEN blev udsendt med teknologien cell broadcast, der i princippet fungerer som et radiosignal. Beredskabsstyrelsen evaluerer nu afsendelsen og modtagelsen af test-advarslen.

 

Afsendelse af test-advarslen via S!RENEN

Test-advarslen blev distribueret i 99 % af mobilnetværket. Det viser data fra de tre mobilnetværksoperatører. Det er på linje med sidste år og viser, at afsendelse og distribution af test-advarslen forløb planmæssigt.

 

Modtagelse af test-advarslen

For at fastslå hvor mange, der modtog test-advarslen, får Beredskabsstyrelsen udført en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse. Et resultat ventes at foreligge medio maj.

 

Test-advarslen via S!RENEN kan modtages af nyere mobiltelefoner med et nyere styresystem. Beredskabsstyrelsen får ikke tekniske data på, hvor mange der modtog test-advarslen. Det er valgt for at sikre retten til privatliv.

 

Spørgeskemaundersøgelsen vil også fastslå, hvor mange der kunne høre varslingssirenerne under testen.

 

Har du input til testen?

Vi hører gerne fra dig, der enten modtog eller ikke modtog test-advarslen eller kunne høre eller ikke høre varslingssirenerne. Det er værdifulde input til udvikling af varslingssystemerne.

For at sikre en systematisk opsamling på testen vil det være en stor hjælp, hvis du vil svare på et kort spørgeskema om testen.

 

Klik her for at komme til spørgeskemaet (SurveyXact).