S!RENEN advarer dig på mobilen, når der er fare på færde.

Grafik: Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet testede onsdag d. 3. maj kl. 12 det nye varslingssystem S!RENEN. Der blev udsendt en test-advarsel via S!RENEN.

Test-advarslen blev udsendt via teknologien cell broadcast, der i princippet fungerer som et radiosignal. Beredskabsstyrelsen evaluerer nu afsendelsen og modtagelsen af test-advarslen.

Afsendelse af test-advarslen
Test-advarslen blev afsendt af mere end 99 % af de forventede såkaldte ’celler’, der sidder på telemasterne. Det indikerer, at selve afsendelsen af test-advarslen i store træk gik som det skulle.

Der kan være fejlkilder, som vi endnu ikke er opmærksomme på. Det vil i så fald afdækkes de kommende dage og uger.

Modtagelse af test-advarslen
Test-advarslen via S!RENEN kunne modtages af nyere mobiltelefoner med opdateret styresystem. Beredskabsstyrelsen får ikke tekniske data på, hvor mange der modtog test-advarslen. Det er valgt for at sikre retten til privatliv.

Beredskabsstyrelsen har modtaget mange henvendelser fra folk, der enten modtog eller ikke modtog test-advarslen. Ud fra henvendelserne har vi en teori om, at ikke alle styresystemer har været opdaterede.

- Vi har endnu ikke det fulde overblik over testen, men vi har fået tilbagemeldinger fra folk, der ikke modtog test-advarslen. Det kan skyldes, at man ikke har opdateret til nyeste styresystem. Det skulle vi måske have været tydeligere om i vores kommunikation. Det tager vi med i vores evaluering, hvor vi også undersøger, om der kan være andre fejlkilder, siger direktør i Beredskabsstyrelsen, Laila Reenberg.

Beredskabsstyrelsen har sat et spørgeskema op om tekniske forhold omkring testen og får udført en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, hvor vi spørger, om respondenterne modtog test-advarslen. Vi forventer at kunne melde mere ud om testen ultimo næste uge.