Kontinuitetsplanlægning.

Foto: Christian Lindgren, Scanpix.

Har din myndighed, virksomhed eller organisation en plan B? Har I konkrete planer for, hvordan I vil opretholde organisationens samfundsvigtige eller forretningskritiske funktioner, hvis fx elforsyning, it-systemer eller andre vigtige ressourcer svigter?

 

I en ny vedledning sætter Beredskabsstyrelsen fokus på arbejdet med kontinuitetsplanlægning. Kontinuitetsplaner er et vigtigt supplement til organisationens generelle beredskabsplan.

 

Hvor beredskabsplanen anvendes ved hændelser, der kræver aktivering af organisationens krisestyring, beskriver kontinuitetsplanen, hvordan organisationen opretholder fortsat drift af samfundsvigtige eller forretningskritiske funktioner, hvis vigtige ressourcer og leverancer svigter.

 

- Vi lever i et komplekst samfund, og de senere års kriser har understreget behovet for, at myndigheder, virksomheder og organisationer har planer for, hvordan man fortsat kan levere, hvis man bliver ramt af forstyrrelser. Vejledningen i kontinuitetsplanlægning sætter rammerne og retningen for dette vigtige arbejde, siger vicedirektør i Beredskabsstyrelsen Asif Parbst Amin.

 

Vejledningen i kontinuitetsplanlægning er primært målrettet planlæggere og sikkerheds- og driftsansvarlige m.fl. i myndigheder, virksomheder og organisationer, der varetager samfundsvigtige opgaver.

 

Der er udviklet konkrete værktøjer til at understøtte arbejdet med kontinuitetsplanlægning.

 

Vejledningen og værktøjerne er tilgængelige via linket nedenfor.