Prinsessen var med til at styre redningspersonellets indsats fra den kommandopost, som lederne fra Brand & Redning Sønderjylland og Beredskabsstyrelsen havde oprettet.

H.K.H. Prinsesse Marie var med til at styre redningspersonellets indsats fra den kommandopost, som lederne fra Brand & Redning Sønderjylland og Beredskabsstyrelsen havde oprettet. Foto: Magnus Stig Mikkelsen, Beredskabsstyrelsen.

I forbindelse med det kongelige besøg afholdtes bl.a. en øvelse, hvor H.K.H. Prinsesse Marie deltog i en redningsindsats. Scenariet var en stor eksplosion efter et gasudslip med mange ”tilskadekomne”.

Prinsessen fik også lejlighed til at fungere som indsatsleder ved en gårdbrand, hvilket dog foregik indendørs, da øvelsen blev afviklet som et virtual reality-dilemmaspil foran flere store tv-skærme, hvor Prinsessen skulle styre brandvæsenets indsats med en pc-controller.

I forbindelse med den interaktive øvelse fik Prinsessen tillige et indblik i nogle af de juridiske dilemmaer, som en indsatsleder kan stå overfor, når der skal træffes vidtgående og hurtige beslutninger på et skadested.

Lang tilknytning til Beredskabsstyrelsen
Besøget hos Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse var endnu et eksempel på Prinsessens store engagement og interesse for beredskabet, som går helt tilbage til 2011.

Dengang gennemførte hun en operativ introduktionsuddannelse, og siden har hun gjort frivillig tjeneste som projektmedarbejder inden for forebyggelsesområdet og deltaget i adskillige øvelser, møder og mindehøjtideligheder samt besøgt Beredskabsstyrelsens enheder og samarbejdspartnere.

Prinsessen har en officersgrad i Beredskabsstyrelsen med rang af korpsmester à la suite. Udnævnelsen fandt sted i 2011 hos Beredskabsstyrelsen i Tinglev. I dag gentog historien sig, da Prinsessen ved afslutning på dagens aktiviteter blev tildelt graden sektionsleder à la suite.

Du kan se flere fotos på Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelses Facebook-side.

Fotos kan downloades i høj opløsning her.

Fotos er til fri afbenyttelse. Kreditering: Magnus Stig Mikkelsen, Beredskabsstyrelsen.

Indsatslederuddannelsen

Beredskabsstyrelsens indsatslederuddannelse giver kompetence til at lede alle typer af indsatser på et skadested. Den består af en beredskabsfaglig del på fire uger og derefter en tværfaglig del på tre uger, hvor der også deltager ledere fra politiet og sundhedsberedskabet.

Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse uddanner indsatsledere og holdledere til landets brandvæsener og tilbyder specialistkurser inden for brand, redning og uheld med farlige stoffer. Hvert år uddanner centeret omkring 1200 ledere, mellemledere og specialister fra redningsberedskabet, politiet, Forsvaret og andre beredskabsaktører.