Udviklingen i antal af naturbrande.

Statistik: Beredskabsstyrelsen.

I sommeren 2018 var Danmark ramt af tørke og hedebølge. Dette resulterede i en voldsom stigning i såvel antal som omfang af naturbrande. Senest bød også sommeren 2022 på ekstra travlhed for redningsberedskabet grundet mange naturbrande, jf. figuren. Pt. har den længere periode uden nedbør resulteret i flere naturbrande end gennemsnittet for maj måned 2023.

 

Beredskabsstyrelsen har derfor udarbejdet en fokusanalyse med særligt fokus på de naturbrande, der ikke fører til større indsatser, men som betragtes som ’hverdagshændelser’ for redningsberedskaberne.

 

Fokusanalysen peger generelt på, at der er en stigende tendens i antallet af naturbrande over de seneste seks år. Langt de fleste naturbrande udvikler sig ikke voldsomt i omfang. Til gengæld kan redningsberedskabet blive presset ved mange samtidige hændelser.

 

- Naturbrandene i Danmark er typisk mindre, og den type af hændelser har vi generelt styr på. Men der kommer flere og flere naturbrande, særligt når det er tørt som nu. Derfor er det centralt, at vi husker almen fornuft, når vi færdes i naturen, og for eksempel ikke smider cigaretter og sørger for at slukke åben ild som for eksempel grill eller bål ordentligt. Husk man kan orientere sig på brandfare.dk, inden man tænder åben ild i naturen, så passer vi sammen på den, siger beredskabschef Lars Bjørndal fra Nordjyllands Beredskab.

 

Du kan læse fokusanalyse af naturbrande 2016-2022 her.