Hendes Majestæt Dronningen overrækker den kongeligt indviede fane til chefen for Beredskabsstyrelsen Bornholm, brigadechef Henrik Andersen.

Hendes Majestæt Dronningen overrækker den kongeligt indviede fane til chefen for Beredskabsstyrelsen Bornholm, brigadechef Henrik Andersen. Foto: Stine S. Nielsen, Flyvevåbnets Fototjeneste.

Den kongelige indvielse af fanen blev markeret med en parade på Beredskabscentret i Allinge. Ud over Hendes Majestæt Dronningen deltog bl.a. Forsvarsministeriets departementschef, Morten Bæk, Beredskabsstyrelsens direktør, Laila Reenberg, borgmester Jacob Trøst og chefen for Beredskabsstyrelsen Bornholm, brigadechef Henrik Andersen.

 

Beredskabsstyrelsens direktør, Laila Reenberg, deltog i faneindvielsen ved Beredskabsstyrelsen Bornholm.

Beredskabsstyrelsens direktør, Laila Reenberg, deltog i faneindvielsen ved Beredskabsstyrelsen Bornholm. Foto: Stine Nielsen, Flyvevåbnets Fototjeneste.

 

- Det er en stor ære at være vært for Hendes Majestæt Dronningen og at modtage en kongeligt indviet fane. Vi tager det som en anerkendelse af den rolle, Beredskabsstyrelsen Bornholm spiller på øen og i det danske samfund, siger brigadechef Henrik Andersen.

 

Om Beredskabsstyrelsen Bornholm

Beredskabsstyrelsen Bornholm indsættes ved større ulykker, kriser og katastrofer på Bornholm, i Danmark og i resten af verden.

Siden oprettelsen som Bornholmske Civilbeskyttelses- og Udrykningskolonne i 1941 har Beredskabsstyrelsen Bornholm været en central del af ikke bare øens men hele Danmarks katastrofeberedskab.

 

Øvrige fotos vil kunne findes på Beredskabsstyrelsen Bornholms Facebook-side.

Om fanen

Fanen er en enheds kendings- og samlingsmærke. Fanen har Dannebrog som baggrund og symboliserer forholdet til Kongehuset, folket og fædrelandet.

 

Hendes Majestæt Dronningen tildeler, indvier og overrækker fanen. Ved indvielsen slås tre søm i fanen: Et for Dronningen, et for fædrelandet, og et for modtageren af fanen.

 

Fanen anvendes ved ceremonielle lejligheder.

 

Beredskabsstyrelsens enheder har siden deres oprettelse i varierende grad haft faner, men ikke tidligere Kongeligt indviede faner.