Overblik over Beredskabsstyrelsen opgaver relateret til Ukraine det seneste år.

Grafik: Beredskabsstyrelsen.

Det er i dag præcis et år siden, at Rusland indledte sin uprovokerede og brutale invasion af Ukraine. Det har medført en historisk støtte til Ukraine fra Danmark og i regi af bl.a. EU og NATO.

 

Beredskabsstyrelsen har spillet en aktiv rolle i det civile spor. Engagementet i Ukraine udgør uden sidestykke det største internationale bidrag til et enkelt land i Beredskabsstyrelsens historie.

 

I februar 2022 donerede Beredskabsstyrelsen sit mobilhospital til Ukraine. Beredskabsstyrelsen har doneret flere materielpakker, heriblandt lejrenheder til FN’s flygtningeorganisation UNHCR’s arbejde i Ukraine og en teltlejr og generatorer til Moldova.

 

Udover egne donationer har Beredskabsstyrelsen i tæt koordination med andre myndigheder og EU bidraget med bl.a. transport og koordination af en lang række civile donationer fra Danmark til Ukraine samt landets nabolande, der har anmodet om støtte grundet Ruslands aggression.

 

I alt har Beredskabsstyrelsen været involveret i donationer omfattende 7.000 tons gods til støtte for civilsamfundet.

 

Foruden materieldonationer har Beredskabsstyrelsen flere gange udsendt personel til Ukraine og nabolande. To specialister fra styrelsen var udsendt som teamledere for EU’s koordinationshold ved to logistiske centre for indkomne materieldonationer oprettet på grænsen til Ukraine i hhv. Polen og Slovakiet.

 

Beredskabsstyrelsen udsendte også en læge og en sygeplejerske fra Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje til Polen for at bistå EU’s koordination af medicinsk evakuering af ukrainske patienter til europæiske hospitaler.

 

Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og EU har været tæt involveret i arbejdet.

 

Grafikken øverst indeholder Beredskabsstyrelsens egne donationer og civile donationer fra andre aktører, herunder f.eks. Sundhedsministeriet, Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS), Erhvervsministeriet og private aktører.