Brandbil brandvæsen kommunalt redningsberedskab

Foto: Colourbox.

Redningsberedskabet i tal 2021 indeholder nøgletal for redningsberedskabets virksomhed og omfatter de 31 kommunale redningsberedskaber, de seks statslige beredskabscentre samt Kemisk Beredskab.

 

Publikationen er værdifuld som opslagsværk og er bl.a. relevant i forbindelse med arbejdet med forebyggelse af brand og dimensionering af og planlægning i redningsberedskabet.

 

- Redningsberedskabet i tal giver et rigtig godt overblik, både det hurtige og i dybden. Jeg bruger den jævnligt til bl.a. at sammenligne tal og tendenser for Bornholm med resten af landet. Vi anvender også data fra Redningsberedskabet i tal i forebyggelsesarbejdet i kommunen, så både kommunen som helhed og borgerne bliver mere robuste, siger Michael Grønbech-Dam, beredskabsinspektør i Bornholms Brandvæsen.

 

En række hovedtendenser er fremhævet i publikationens indledning. Det drejer sig bl.a. om antallet af reelle alarmer, antallet af blinde alarmer og responstider.

 

Publikationen indeholder tillige oplysninger om de kommunale redningsberedskabers kapacitet, de kommunale redningsberedskabers udrykninger fordelt på udførte opgaver, afgangs- og responstider, det statslige redningsberedskabs indsatser samt dødsbrande, omkomne/tilskadekomne og evakuerede i forbindelse med hændelserne.

 

Redningsberedskabet i tal er baseret på data indberettet af aktørerne selv og valideret af Beredskabsstyrelsen.

 

Hent Redningsberedskabet i tal 2021 nedenfor.