Infografik om forbyg skorstensbrande

Grafik: Beredskabsstyrelsen.

I vinterhalvåret, hvor det er blæsende og koldt udenfor, er det hyggeligt at være indendørs med ild i brændeovnen. Når du tænder op i brændeovnen, skal du huske fem råd, så du undgår brand i skorstenen.

 

Hvert år rykker brandvæsenet ud til brande, der kunne have været undgået, hvis der var blevet fyret korrekt.

 

- Inden for de seneste fem år har der heldigvis været en tendens til færre skorstensbrande end tidligere. Og selv om det går den rigtige vej, er det stadigvæk vigtigt at have fokus på at fyre korrekt. Ved korrekt optænding vil man kunne forebygge brand i skorstenen, samtidig med at antallet af skadelige partikler i røgen bliver reduceret, siger forebyggelsesekspert Mads Dalgaard fra Beredskabsstyrelsen.

 

Antal udrykninger til skorstensbrande i perioden 2017 til 2021.

Antal udrykninger til skorstensbrande i perioden 2017 til 2021. Grafik og statistik: Beredskabsstyrelsen.

 

De fem råd

Risikoen for brand kan reduceres ved at følge fem råd og holde øje med ilden.

 

  • Brug kun tørt og rent træ
  • Tænd op fra toppen
  • Sørg for rigelig luft
  • Røgen skal næsten være usynlig
  • Hold en høj temperatur i brændeovnen, pejsen og lign.

 

- Jeg tror, at de fleste kender rådene om, at man skal fyre med tørt brænde, og at der skal være god ilttilførsel. Hvad der nok er mindre kendt, er, at blæst og kulde kan øge risikoen for, at der opstår en skorstensbrand, da blæsten kan være medvirkende til, at der kommer øget træk gennem skorstenen. Tricket er derfor at holde øje med ilden og sikre, at der er en nogenlunde konstant ild, fortæller Kenny Dramshøj Christensen, der er forebyggelsesekspert hos Danske Beredskaber.

 

Hos Skorstensfejerlauget glæder man sig over, at antallet af brande i skorstene er faldende. Ifølge skorstensfejer Børge Petersen hænger det blandt andet sammen med det oplysningsarbejde, skorstensfejerne udfører, når de er ude at tilse brændeovne.

 

- Når vi er ude at tilse brændeovne, får vi som regel en dialog med ejerne. Vi kan se på skorstenene, om der er fyret korrekt, og hvis det er tilfældet, er alt jo godt. Men der er også tilfælde, hvor vi lige skal gentage de gode råd om at fyre korrekt. Derudover er nye ildsteder med tiden blevet bedre, ligesom myndigheder og organisationer de senere år har haft fokus på at forebygge brande i skorstene, siger Børge Petersen.

 

Hvis uheldet er ude, skal du lukke for lufttilførslen og ringe 1-1-2. Hæld aldrig vand på ilden.

 

Antal skorstensbrande pr. måned i perioden 2017 til 2021.

Antal skorstensbrande pr. måned i perioden 2017 til 2021. Grafik og statistik: Beredskabsstyrelsen.