Beredskabsstyrelsens vandrensningsmodul i Pakistan.

Beredskabsstyrelsens vandrensningsmodul i Pakistan. Foto: Beredskabsstyrelsen

Konsekvenserne af de voldsomme oversvømmelser, der ramte Pakistan i slutningen af august i år, påvirker stadig den pakistanske befolkning. Kritisk infrastruktur som bl.a. drikkevandsforsyningen er ødelagt. Beredskabsstyrelsen sendte derfor i begyndelsen af september et hold af ti specialister og vandrensningsanlæg afsted, for at kunne gøre rent vand tilgængelig for befolkningen.

 

Efter anmodning fra Pakistan forlænges den danske mission – nu som et nordisk samarbejde mellem Danmark, Norge, Sverige og Island.

 

I morgen udsendes det nye danskledede hold bestående af en dansk teamleder for den samlede mission og en dansk leder af vandrensningsholdet samt fire norske specialister fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), tre svenske specialister fra Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) og to islandske specialister fra Lögreglan.

 

– Vores indsats i Pakistan er gået godt; vores udsendte eksperter har hurtigt tilpasset sig de udfordrende rammer. Behovet for rent vand er dog stadig akut, og Beredskabsstyrelsens ressourcer er strakt til det yderste på grund af det samtidige engagement i Ukraine. Vi er derfor glade for, at Norge, Sverige og Island har mulighed for at sende mandskab. Det er et godt eksempel på, at det nordiske samarbejde på beredskabsområdet fungerer godt og gør en forskel, siger chef for Internationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen, Jens Oddershede.

 

Beredskabsstyrelsens vandrensningsmodul kan omdanne forurenet vand til drikkevand og producere op til 120.000 liter rent vand pr. døgn. Indtil videre har det første hold samlet set produceret mere end 1,2 mio. liter rent vand til lokalbefolkningen.

 

Rent vand bliver pakket og viderefordelt til befolkningen i Sindh-provinsen.

Rent vand bliver pakket og viderefordelt til befolkningen i Sindh-provinsen. Foto: Beredskabsstyrelsen

 

Forlængelsen af mission ventes at strække sig til begyndelsen af november og sker fortsat i samarbejde med Forsvarsministeriet og med finansiering fra Udenrigsministeriet. Indsatsen understøttes af den danske ambassade i Islamabad og er koordineret gennem EU’s civilbeskyttelsesmekanisme, som også yder finansiel støtte til transporten.