Første transport til Ukraine

Foto: Beredskabsstyrelsen.

Siden Ruslands invasion af Ukraine har danske myndigheder, organisationer og virksomheder leveret store mængder civil nødhjælp til Ukraine og nabolande. Beredskabsstyrelsen spiller en væsentlig rolle i den forbindelse.

 

Samlet har Beredskabsstyrelsen siden krigens start bidraget til mere end 37 separate donationsopgaver. Over 100 lastbiler er kørt af sted med i alt ca. 500 tons civil nødhjælp.

 

Til sammenligning udførte Beredskabsstyrelsen sidste år 14 internationale opgaver.

 

- Det er en helt usædvanlig situation, vi ser i Ukraine netop nu. Men Beredskabsstyrelsen er der, når krisen rammer – også uden for Danmarks grænser, og de har gjort en fantastisk indsats i arbejdet med at få civil nødhjælp til Ukraine.

- Forsvarsminister Morten Bødskov.

 

Chefen for Beredskabsstyrelsens operative stab, Allan Kirk Jensen, siger:

 

- Vi har haft historisk travlt. Udover de opgaver, hvor vi selv donerer eller transporterer efterspurgt materiel, har folkene i vores operative stab udført et kæmpe stykke arbejde som bindeled mellem danske aktører, EU, FN og ukrainske myndigheder. Det arbejde har været afgørende for, at Danmark har leveret så omfattende hjælp til Ukraine.

 

Operationerne fordeler sig på forskellige typer opgaver:

 

Eget materiel

Beredskabsstyrelsen har doneret ejet udstyr. Det drejer sig f.eks. om et mobilhospital, terrængående køretøjer, generatorer og andet materiel samt brandslukningsudstyr og indkvarteringsfaciliteter.

 

Transport

Beredskabsstyrelsen har stået for transport af donationer fra øvrige aktører, herunder f.eks. Sundhedsministeriet, Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) og private aktører. Det drejer sig f.eks. om COVID-19-værnemidler fra SFOS og fire automobilsprøjter doneret af et privat firma.

 

Pakning

Beredskabsstyrelsen har stået for pakning af en række danske donationer. Det drejer sig f.eks. om medicin og medicinsk udstyr fra regionerne.

 

Logistik og kontakt til relevante myndigheder

Beredskabsstyrelsen har bistået med logistiskstøtte og kontakt til EU-systemet og relevante myndigheder i en række andre tilfælde. Det drejer sig f.eks. 30 ambulancer fra Falck og fem ambulancer fra Region Syddanmark. Nødhjælpen i denne kategori kommer oven i de ca. 500 tons.