Første transport til Ukraine

Første sending kørte fra Danmark i går, fredag d. 25. februar. Foto: Beredskabsstyrelsen.

Som følge af den nuværende sikkerhedspolitiske situation har regeringen efter aftale med Ukraine besluttet at donere Beredskabsstyrelsens mobilhospital. Mobilhospitalet vil kunne blive taget i brug af ukrainske civile myndigheder, hvis der ses behov.

Mobilhospitalet bemandes med lokalt sundhedspersonel. Beredskabsstyrelsen har mulighed for at bistå ved oplæring af ukrainsk personel i brug af hospitalet.

Ejerskabet af mobilhospitalet overgår permanent til Ukraine. Efter donationen genanskaffes de enkelte moduler, så Beredskabsstyrelsen fortsat har et mobilhospital til rådighed til indsættelse ved kriser og katastrofer. 

Donation af øvrigt beredskabsmateriel
Udover donationen af Beredskabsstyrelsens mobilhospital har Ukraine hasteanmodet om forskellig materielstøtte. Danmark donerer via Beredskabsstyrelsen ligeledes 2 stk. Toyota Landcruiser, 2 stk. 150 kW el-generatorer, 500 stk. lette kemikaliebeskyttelsesdragter samt 5.000 par varme-/frigørelseshandsker til Ukraine. Materieldonationen til Ukraine koordineres via EU’s Civilbeskyttelsesmekanisme og finansieres af Udenrigsministeriets fleksible pulje.

Danmark har via Beredskabsstyrelsen tidligere sendt støtte til Ukraine, bl.a. materiel i forbindelse migrationspresset fra Belarus og bidraget med transport af covid-19-vacciner i 2021.

 

Rundvisning på mobilhospitalet

Billede fra tidligere på året, hvor Beredskabsstyrelsens mobilhospital stod opstillet i Herning. 

Om mobilhospitalet

Beredskabsstyrelsens mobilhospital er fleksibelt opbygget af forskellige moduler opført i telte. Konfigurationen kan tilpasses efter behov. Mobilhospitalet indeholder bl.a. modtagelse af tilskadekomne, traumeafsnit, laboratorie, operationsstue, sengeafsnit, skadestue og venteområde. Der kan udføres en lang række behandlinger fra livstruende kvæstelser til rekonstruktiv kirurgi.

Mobilhospitalet har narkose, egen produktion af ilt og demineraliseret vand, faciliteter til sterilisering, blodanalyse m.m. Opsat optager mobilhospitalet 65 x 80 meter. Det kan tage op mod 700 patienter om dagen og bemandes af op til 50 personer.

 

Beredskabsstyrelsens mobilhospital har gennem de senere år gennemgået en omfattende opgradering. Det sker som et led i en kommende certificering til WHO-standarder. Det kan du læse mere om her.

Læs også nyheden på Udenrigsministeriets hjemmeside.

 

For yderligere presse:

Udenrigsministeriets pressevagt: pressevagten@um.dk

Forsvarsministeriets pressevagt: presse@fmn.dk