Ukrudtsbrænder.

Illustration: Beredskabsstyrelsen.

Ukrudtsbrænderen kan være et effektivt redskab til at få bugt med ukrudtet. Men det er ikke uden risiko at bruge en ukrudtsbrænder.

 

Set over de seneste år starter en støt stigende del af brande, som brandvæsenet rykker ud til, med uhensigtsmæssig brug af ukrudtsbrænderen. Sidste år rykkede brandvæsenet ud til knap 400 brande startet af en ukrudtsbrænder.

 

Brug af ukrudtsbrænder har den største procentvise stigning i det årlige antal brande, som brandvæsnet rykker ud til sammenlignet med andre formodede brandårsager.

 

Det fremgår af publikationen Redningsberedskabet i tal 2020.

 

Det er noget, som brandfolk og vi i Beredskabsstyrelsen har haft en antagelse om et stykke tid. Nu har vi tal, der klart underbygger antagelsen: En stadig større del af de brande, som brandvæsenet håndterer, er startet af en ukrudtsbrænder. Når det oven i købet er sådan, at de brande har tendens til at udvikle sig voldsomt, står vi med en udfordring

- Frederik Prytz-Grønfeldt, analysechef i Beredskabsstyrelsen.

 

Brug ukrudtsbrænderen korrekt

Brandfare.dk kan du finde gode råd om bl.a. korrekt brug af ukrudtsbrænder. Siden indeholder også et brandfareindeks. Hold øje med det, hvis du overvejer at bruge ukrudtsbrænderen.

 

Infografik ukrudtsbrænder, samarbejde mellem Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen

 

  • Hold afstand til bygninger, hække og andet, der kan brænde
  • Ukrudtet skal svitses – ikke brændes
  • Brug ikke ukrudtsbrænderen, hvis det er tørt eller blæser
  • Tjek, at du ikke efterlader gløder, der kan blusse op
  • Hav altid vand i nærheden

 

Hvis der opstår en brand, som du ikke selv kan slukke, så ring 1-1-2.

Voldsomme brande

Ved de største boligbrande, hvor boligen er overtændt, eller hvor der er brand i flere rum ved redningsberedskabets ankomst, er uforsigtig brug af ukrudtsbrændere den mest udbredte årsag.

 

Kilde: Brandårsager - brand i privat beboelse (2018)