Redningsberedskabet i tal 2020.

Illustration: Beredskabsstyrelsen.

Redningsberedskabet i tal indeholder oplysninger fra redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem (ODIN) om det kommunale redningsberedskabs kapacitet, udrykninger fordelt på udførte opgaver, afgangs- og responstider samt det statslige redningsberedskabs indsatser.

 

Publikationen omfatter også statistik om dødsbrande, omkomne/tilskadekomne og evakuerede i forbindelse med hændelserne.

 

Som noget nyt i år præsenteres de centrale resultater fra 2020 via en række figurer mv., der skal medvirke til at give et samlet overblik over året.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    30. juni, 2021

Hent publikation