Udrykninger til blinde ABA-alarmer 2020.

Illustration: Colourbox.

Over de seneste ti år er der sket en stigning i antallet af blinde alarmer fra ABA-anlæg – automatiske brandalarmanlæg. Fra 2016-2019 stabiliserede antallet sig på omkring 16.000 pr. år.

 

Sidste år skete der et fald på 10 % - fra 16.057 i 2019 til 14.530 i 2020. Det er det laveste antal blinde ABA-alarmer siden 2015. Samtidig har antallet af blinde ABA-alarmer pr. 1.000 detektorer aldrig været lavere.

 

Det viser tal fra Redningsberedskabet i tal 2020, som Beredskabsstyrelsen publicerer onsdag d. 30/6 her på brs.dk.

 

Faldet i antallet af blinde alarmer fra ABA-anlæg hænger formentlig sammen med, at virksomheder og bygninger var nedlukket i dele af 2020 som led i håndteringen af coronapandemien.

 

Den antagelse bakkes op af, at landets kommunale redningsberedskaber i 2020 rykkede ud 37.491 gange sammenlignet med et gennemsnit på 41.277 årligt for perioden 2016-2019, og at der var færre udrykninger i perioden marts-juni 2020 end i samme periode i tidligere år.

Om ABA-anlæg og blinde alarmer

ABA-anlæg er installationer, som automatisk alarmerer det kommunale redningsberedskab, og som typisk er baseret på detektion af røg eller varme. Når grænseværdier overskrides, alarmeres redningsberedskabet. Anlæggene er lovpligtige i en række bygninger. Andre steder er de installeret som et led i en brandforebyggelsesplan.

Blinde alarmer er alarmer, som enten skyldes en fejl, eller som aktiveres i god tro, men hvor der ikke er brand eller fare for brand.