Røgalarm.

Foto: Colourbox

Blinde alarmer fra ABA-anlæg medfører en række problemer fx træghed ved evakuering, produktionsstop samt vanskeliggørelse af fastholdelse og rekruttering af brandmænd.

Udgivelsen omhandler:

  • Forekomst af hhv. blinde, reelle og falske alarmer fra ABA-anlæg
  • Antal blinde alarmer pr. 1000 detektorer
  • Udviklingen fra 2015 til 2016
  • Antal blinde alarmer fordelt på redningsberedskaber, årsag, tidspunkt og ugedag

Datagrundlaget er data fra indberetningssystemet ODIN (Online Dataregistrering og Indberetning) i 2015-2016.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    5. juli, 2017

Hent publikation