IBR

Foto: Anders Bo Pedersen, Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen sender løbende støtte til lande, der rammes af ulykker, kriser og katastrofer. For at styrke evnen til at sende støtte til sundhedskriser ude i verden udvider Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen personelpuljen med sundhedsfaglige personer, der kan udsendes til internationale sundhedsrelaterede opgaver med kort varsel.

 

Hvis du har en sundhedsfaglig baggrund, kan du søge om at blive en del af puljen.

 

- Beredskabsstyrelsen har lang erfaring med at løse opgaver i internationale brændpunkter. Fremover får vi et større fokus på sundhedsrelaterede kriser, og derfor har vi brug for folk med de rette kompetencer og af den rette støbning, siger chef for Internationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen, Jens Oddershede.

 

Bliv en del af Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje

Hvis du har en sundhedsfaglig baggrund, kan du søge om at blive optaget i Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje. Du bidrager med din tid, din motivation og dine kompetencer. Der er brug for alle typer specialer og faggrupper for at sikre, at Danmark er klar til at sende støtte uanset hvilken type krise, ulykke eller katastrofe, der er tale om.

 

Du får mulighed for på meget konkret vis at gøre en forskel ude i verden. Du møder nye mennesker, får oplevelser væk fra dagligdagen og muligheden for at bruge dine kompetencer i et internationalt miljø. Du får løn, når du er udsendt.

 

Læs mere om puljen og søg om optagelse

Baggrund

Danmark modtager løbende anmodninger om støtte i forbindelse med katastrofer og kriser i udlandet, herunder internationale sundhedskriser - enten bilateralt eller via fx EU, NATO eller FN.

 

Efter ønske fra regeringen skal der i højere grad være mulighed for at udsende sundhedspersonale til internationale sundhedskriser. Derfor nedsatte regeringen den 1. juni 2020 en tværministeriel taskforce for koordinering af civile bidrag i internationale sundhedskriser. I taskforcen deltager bl.a. Udenrigsministeriet, Sundheds og Ældreministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen.

 

Taskforcen har til opgave at håndtere internationale anmodninger om værnemidler, sundhedsfagligt udstyr, lægemidler og ikke mindst sundhedspersonale og beslutte, om Danmark skal gå videre med et tilbud om at hjælpe. Udsendelsen af læger og sygeplejersker til Slovakiet i marts 2021, var den første udsendelse af personale under taskforcen.

 

I regi af taskforcen er Beredskabsstyrelsen, i tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen, i færd med at udvide sin internationale personelpulje med sundhedspersoner, der kan udsendes til internationale sundhedskriser, eksempelvis i forbindelse med COVID-19.