Grafik fra rapport over dødsbrande 2020

Rapporten om dødsbrande i 2020 er udgivet i samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og TrygFonden. 

I de seneste årtier har der været en nedadgående tendens for dødsbrande i Danmark. 54 personer mistede livet ved brand i 2020. Tallet er en anelse højere end det historisk lave tal i 2019. I sammenligning med tidligere år vidner det relativt lave antal i 2020 dog om en fortsat positiv udvikling på området.

 

Hver omkomne ved brand er en for meget, og derfor har Beredskabsstyrelsen, TrygFonden og de kommunale redningsberedskaber fokus på at styrke vidensgrundlaget på området. I dag udkommer årets rapport om dødsbrande, som Beredskabsstyrelsen udgiver i samarbejde med TrygFonden.


Rapporten viser blandt andet, at 84 pct. af de omkomne ved brand er over 50 år. De har ofte fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser. I næsten to tredjedele af tilfældene er rygning den formodede brandårsag. Desuden bor ofrene hyppigst alene og oplever brandene i eget hjem.


Årets undersøgelse af dødsbrande peger også på, at flere kommunale redningsberedskaber har igangsat forebyggelsesprojekter med udsatte borgere som målgruppe.


Besøgsvenner og andre brandforebyggelsesprojekter

Rapporten fremhæver en række eksempler på borgerrettet brandforebyggelse. De kommunale redningsberedskaber gennemfører blandt andet projekter som røgalarmpatruljer med spejdere, installation af mobile brandalarmanlæg og opsætning af røgalarmer via viceværter.

Et forebyggelsesprojekt fra starten af 2020 består i at undervise frivillige besøgsvenner fra Ældre Sagen og Røde Kors i brandsikkerhed. Beredskabschef for Helsingør Kommunes Beredskab Søren Lundhild er initiativtager og overordnet ansvarlig for projektet.


Besøgsvennerne kan selv lære om brandsikkerhed og videreformidle deres viden til besøgsværterne. Projektets konkrete resultater er endnu ikke tydelige, men vi har en klar forventning om, at det kan være med til at rykke ved de udsatte borgeres brandfarlige adfærd i hjemmet.

- Søren Lundhild, beredskabschef for Helsingør Kommunes Beredskab

 

Opbakning til forskning og forebyggelse


Mange kommunale redningsberedskaber tager del i forebyggelsen af dødsbrande i Danmark. Det samme gælder en række myndigheder og aktører, der støtter arbejdet med at lave statistik og analyser til rapporten.


Undersøgelsen viser eksempler på projekter, der kan være med til at fastholde de senere års positive tendens på området. Der er tale om forebyggelsesinitiativer, der har potentiale for at nå ud til mange borgere og ikke mindst de særlige risikogrupper.

- Frederik Prytz-Grønfeldt, chef for Viden og Analyse i Beredskabsstyrelsen 


Beredskabsstyrelsen udgiver rapporten i fællesskab med TrygFonden, som er en af samarbejdspartnerne i arbejdet med at forebygge dødsfald ved brand.


Brande kan koste menneskeliv. Derfor er det vigtigt, at vi gennem viden og rigtig adfærd forebygger, at brande opstår. Ældre og sårbare mennesker kan dog have brug for hjælp. Vi håber derfor, at vi med årets rapport om dødsbrande kan inspirere til en fortsat udvikling af det vigtige forebyggelsesarbejde.

- René Højer, programchef i TrygFonden.


Rapporten om dødsbrande beskriver også initiativet Brandsikker Bolig. Forebyggelseskonceptet er skabt i samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, TrygFonden, Kommunernes Landsforening og Danske Beredskaber. Læs mere om initiativet, der har til formål at styrke brandsikkerhed i private boliger og nedbringe antallet af dødsbrande.


Læs mere om dødsbrande i 2020 og om brandforebyggelsesprojekter i rapporten.

Dødsbrande i Danmark 2020