Røgdykker

Illustration: Beredskabsstyrelsen.

I 2019 iværksatte Beredskabsstyrelsen, KL, repræsentanter for de kommunale redningsberedskaber og Falck et projekt om arbejdsulykker i redningsberedskabet. Nu foreligger en grundig analyse af området.

 

Analysen har identificeret, hvor og hvornår i løbet af indsats, beredskabsuddannelse og øvelser arbejdsulykker sker.

 

Forebyggelse af arbejdsulykker i redningsberedskabet

Analysen danner grundlag for et videre arbejde med at identificere tiltag til at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Det skal ske på baggrund af 1:1-afprøvninger og observationsstudier.

 

Arbejdet skal munde ud i anbefalinger til implementering af de mest egnede forebyggende tiltag. I relevant omfang vil anbefalinger medtages i uddannelsen af brandfolk.

 

Det er forbundet med en del risici at arbejde i redningsberedskabet, hvor indsatserne handler om at redde liv eller store værdier, oftest under vanskelige og tidspressede forhold. De senere år har vi haft endnu mere fokus på vores arbejdsmiljø og på at undgå arbejdsulykker. Men vi kan stadig blive bedre. Derfor er vi glade for, at vi nu har et faktuelt grundlag at arbejde videre med, også på tværs af aktørerne i redningsberedskabet.

Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber, de kommunale redningsberedskabers brancheforening.

 

Om projektet

Projektet er støttet af arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemføres af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Østjyllands Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen, Beredskab Øst, Falck, Danske Beredskaber, KL, Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø og BAU Transport og Engros.

 

Læs delrapport 1 nedenfor.

Indblik fra analysen

Antal arbejdsulykker med mindst en dags forventet fravær per million arbejdstimer i 2018:

  • Redningsberedskabet: 29
  • Industrien: 19,5
  • Alle faggrupper: 11,4 (2017)

Der er i perioden 2008-2018 en faldende tendens i antallet af arbejdsulykker pr. indsats. Der er også sket et fald i antallet af ulykker, der medfører længere tids fravær for den enkelte.

Aktørerne i redningsberedskabet har større fokus på indrapportering af skader med forventet mindre end en dags fravær og af nærved-hændelser, selvom det ikke er pligtigt.

Hyppigt forekommende skader er forstuvninger og forstrækninger, andre skader på led og muskler, ætsninger, sår og overfladiske skader.

Især yngre brand- og redningsfolk er udsatte for arbejdsulykker, mens ældre grupper har en højere forekomst af alvorlige arbejdsulykker.

For Beredskabsstyrelsens vedkommende tegner værnepligtige sig for størstedelen af arbejdsulykkerne. Hovedparten af arbejdsulykkerne sker i forbindelse med uddannelse.