[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Da coronakrisen ramte Danmark i marts, inddrog Beredskabsstyrelsen de værnepligtiges udgangsfrihed og weekendorlov. Det betød, at de skulle blive på beredskabscenteret om aftenen og i weekender.

I midten af april fik de værnepligtige mulighed for at komme på weekend, og fra mandag d. 18/5 genindføres deres mulighed for at forlade beredskabscenteret i hverdagene, når de ikke har undervisning eller vagt.

- Vi er klar over, at det er en forholdsvis stor ting at bede vores værnepligtige om ikke at forlade beredskabscentret, som de har været vant til. Der skal lyde en stor tak til de unge mennesker og deres pårørende for at udvise forståelse, siger fungerende direktør i Beredskabsstyrelsen, Flemming Klokager, og fortsætter:

- Nu er situationen heldigvis så meget i bedring, at vi med ro i sindet kan genindføre muligheden for at forlade beredskabscenteret om aftenen for vores dygtige værnepligtige.

De almindelige forholdsregler om bl.a. at holde afstand og have fokus på hygiejne m.v. er i forbindelse med genindførslen af udgangsfriheden indskærpet over for de værnepligtige.

Om Beredskabsstyrelsens værnepligtige
Værnepligten i Beredskabsstyrelsen varer ni måneder og omfatter undervisning, træning, øvelser og indsættelse ved skarpe hændelser. De værnepligtige udfylder en central funktion i styrelsens operative beredskab.

Efter fire uger er de værnepligtige med, når Beredskabsstyrelsen rykker ud med assistance til de kommunale brandvæsner, politi eller andre myndigheder ved særlige hændelser, større ulykker eller katastrofer.

Efter tre måneder er de værnepligtige uddannet til brandmænd. Efter seks måneder er de uddannet til redningsspecialister og kan indsættes til komplicerede opgaver ved kemikalieuheld, sammenstyrtninger, personredning, oversvømmelser m.v.

Beredskabsstyrelsens værnepligtige har i forbindelse med coronakrisen bl.a. medvirket til at etablere og bemande Testcenter Danmarks faciliteter flere steder i landet, mens de løbende opgaver som eksempelvis udrykning til brand også er blevet passet.