[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]DMI forventer, at vejret fremover bliver mere ekstremt. Nedbøren vil om sommeren i højere grad falde som kraftige byger eller skybrud, og et stigende havniveau medfører større risiko for oversvømmelser fra stormfloder.

På den baggrund besluttede forligspartierne bag forsvarsforliget i 2018, at Beredskabsstyrelsen skulle anskaffe nyt materiel til at håndtere klimarelaterede hændelser nu og i fremtiden.

- Allerede i dag ser vi flere skybrud og oversvømmelser. Og alle prognoser viser, at vi i fremtiden vil opleve flere ekstreme vejrhændelser. Derfor er der et stort behov for forebyggelse og afhjælpning af akutte situationer, og her spiller landets brandvæsner og Beredskabsstyrelsen en vigtig rolle. Fra politisk side skal vi selvfølgelig sørge for, at de også har det rette udstyr, og det glæder mig derfor, at det meste af det nye udstyr er leveret og klar til indsættelse, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Siden indgåelsen af forliget har Beredskabsstyrelsen arbejdet på at blive endnu bedre rustet til klimarelaterede hændelser. I samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har styrelsen bl.a. anskaffet flere mobile dæmninger, højkapacitetspumper, lænsepumper og snart også sandsækkefyldere.

I denne uge blev det seneste materiel leveret til Beredskabsstyrelsens afdelinger i Thisted, Haderslev og Næstved. Det drejer sig om højkapacitetslænsepumper. Lænsepumperne indsættes i tilfælde af oversvømmelse og kan pumpe 25.000 liter vand væk i minuttet pr. stk.Med den anskaffelse råder styrelsen over 11 lænsepumpecontainere og fem højkapacitetspumper. Den samlede kapacitet stiger, så Beredskabsstyrelsen går fra at kunne pumpe knap 300.000 liter vand væk i minutter til knap 400.000 liter. Blev alle pumperne aktiveret samtidig, ville det tage 5-6 minutter at tømme et svømmebassin på størrelse med dem, der bruges ved OL.Mobile dæmninger og yderligere materiel
Der er siden forligets indgåelse også anskaffet flere mobile dæmninger, så Beredskabsstyrelsen i alt råder over fem kilometer. De mobile dæmninger er pakket på containere og kan med kort varsel lægges ud og beskytte et område mod truende oversvømmelse.

Derudover modtager Beredskabsstyrelsen i første halvår 2020 seks sandsækkefyldere, seks teleskoplæssere og 10 sæt mobilt lysmateriel. Teleskoplæsserene anvendes til transport af mobile dæmninger, slanger, pumper og sandsække i indsatsområdet. Lysmateriellet anvendes i forbindelse med opsætning, drift og nedtagning af de mobile dæmninger.

Beredskabsstyrelsens rolle ved klimarelaterede hændelser
Når der f.eks. opstår oversvømmelser fra havet eller som følge af skybrud, står det kommunale brandvæsen for at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet. Brandvæsnerne råder over både mandskab og materiel til at håndtere den type hændelser.

Ved særligt store og alvorlige hændelser kan Beredskabsstyrelsen assistere brandvæsnet eller andre myndigheder med ekstra mandskab og specialmateriel. Det kan f.eks. dreje sig om de tilfælde, hvor store dele af landet rammes af storm eller oversvømmelser.

Beredskabsstyrelsens specialmateriel som eksempelvis lænsepumper med høj kapacitet og mobile dæmninger er samlet ved seks centre fordelt i landet. På den måde kan materiellet indsættes der, hvor behovet er størst.