[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Når Danmark rammes af f.eks. storm eller oversvømmelser, får Beredskabsstyrelsen travlt med at assistere de kommunale brandvæsner og andre myndigheder med at udlægge mobile dæmninger, pumpe vand væk, levere sandsække og meget andet.

I Beredskabsstyrelsen udgøres en vigtig del af mandskabet af værnepligtige redningsspecialister. Dem kommer der flere af fremover.

I forbindelse med forsvarsforliget 2018-23 vedtog parterne bag aftalen, at Beredskabsstyrelsen skal uddanne flere værnepligtige. Når projektet er fuldt implementeret, vil der blive indkaldt 545 værnepligtige til Beredskabsstyrelsen hvert år mod de nuværende 420, ligesom der vil være et antal ekstra befalingsmænd.

Det øger den operative robusthed i tilfælde af større ulykker eller katastrofer, herunder klimarelaterede hændelser.

I denne uge tjekkede de første af de nye, større hold værnepligtige ind på Beredskabsstyrelsens beredskabscentre i Herning og Næstved. En typisk deling værnepligtige går i første omgang fra at være på 23-24 mænd og kvinder til 30.

Det betyder, at der er flere folk til rådighed, når Beredskabsstyrelsen indsættes ved store og mandskabskrævende indsatser.

- Vejrudsigten for fremtiden melder om flere storme, brande, oversvømmelser og andre klimarelaterede udfordringer. Det stiller krav til vores beredskab. Derfor styrker vi i disse år Beredskabsstyrelsen, så der er tilstrækkeligt med redningsspecialister, der kan rykke ud. Det er også derfor, at vi nu øger antallet af værnepligtige. Det gavner alle danskeres tryghed, at den operative del af Beredskabsstyrelsen bliver stærkere fremover, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Uddannelse og indsats går hånd i hånd
Værnepligten i Beredskabsstyrelsen varer ni måneder og omfatter undervisning, træning, øvelser og indsættelse ved skarpe hændelser. Undervejs får man en fuld brandmandsuddannelse, lærer avanceret førstehjælp, avanceret redningstjeneste, at håndtere farlige kemiske stoffer og meget andet.

Efter fire uger er de værnepligtige med, når Beredskabsstyrelsen rykker ud med assistance til de kommunale brandvæsner, politi eller andre myndigheder ved særlige hændelser, større ulykker eller katastrofer.

Efter tre måneder er de værnepligtige uddannet til brandmænd. Efter seks måneder er de uddannet til redningsspecialister og kan indsættes til komplicerede opgaver ved kemikalieuheld, sammenstyrtninger, personredning, oversvømmelser, fugleinfluenza m.v.

Efter de ni måneders værnepligt søger en del af redningsspecialisterne en videre karriere i Beredskabsstyrelsen, andre søger over i de kommunale brandvæsner, mens endnu andre søger optagelse ved politiet eller sundhedsberedskabet.

Beredskabsstyrelsens afdelinger får også tilført ekstra befalingsmænd til at uddanne redningsspecialisterne og indgå i den operative opgaveløsning.