Støtte til Fødevarestyrelsen kampen mod COVID-19

Beredskabsstyrelsen har støttet Fødevarestyrelsen i arbejdet med mink.

Aflivning af mink har ikke indgået i Beredskabsstyrelsens opgavesæt i forbindelse med minkindsatsen, og derfor har Beredskabsstyrelsen indtil sent fredag eftermiddag oplyst til Forsvarsministeriet, at styrelsen ikke har aflivet mink.

 

Beredskabsstyrelsen er dog nu af Fødevarestyrelsen blevet gjort opmærksom på, at det ikke kan afvises, at der i visse tilfælde er sket afvigelser fra procedurerne. Derfor kan Beredskabsstyrelsen heller ikke afvise, at styrelsens personel har deltaget i aflivning af mink. For så vidt angår indsatser på de enkelte besætninger, herunder evt. afvigelser fra procedurer m.v., henvises til Fødevarestyrelsen, der er ansvarlig for, at indsatserne sker efter gældende retningslinjer.

 

Beredskabsstyrelsens personale har primært udført opgaver i forbindelse med rensning, logistik samt indkøb og udlevering af værnemidler.

 

Beredskabsstyrelsen har alene været indsat til støtte for Fødevarestyrelsen i områder med smittede minkbesætninger eller de tilstødende risikozoner (zone 1 og 2). Beredskabsstyrelsen har således ikke været indsat i forbindelse med zone 3-besætninger, hvor der har været diskussion om hjemmelsgrundlag.