[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsens har i dag underskrevet en samarbejdsaftale med Forsvarsakademiet. I 2020 etableres en sergentskole og en officersskole. Det skal samlet sikre et løft af uddannelsen af uniformeret personel i Beredskabsstyrelsen og i sidste ende sikre en endnu bedre opgaveløsning, når Danmark rammes af større ulykker og katastrofer.

Beredskabsstyrelsens Sergentskole
På Beredskabsstyrelsens Sergentskole suppleres den nuværende grundlæggende sergentuddannelse med en akademiuddannelse (MAU). Den vil fungere som videregående sergentuddannelse og bliver adgangsgivende til at søge stillinger på senior- og chefsergentniveau. Uddannelsen giver også adgang til officersuddannelsen. Det første hold på MAU begynder efter sommerferien 2020.

Sergentskolen bliver geografisk placeret ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland og får et tæt samarbejde med værnenes sergentskoler – især Hærens Sergentskole i Varde.

Læs mere om MAU her.

Beredskabsstyrelsens Officersskole
Beredskabsstyrelsens officerer er de seneste 20 år blevet uddannet i individuelt tilrettelagte forløb. I regi af Beredskabsstyrelsens Officersskole udvikles nu en uddannelse, som er målrettet Beredskabsstyrelsens officerer. Der skal optages seks kadetter pr. år. Officersskolen bliver geografisk placeret ved Forsvarsakademiet i København, og uddannelsen gennemføres i tæt samarbejde med Flyvevåbnets Officersskole.

Når begge skoler er i drift, vil knap 20 procent af Beredskabsstyrelsens uniformerede personel til stadighed være i gang med en akademisk uddannelse/videreuddannelse.

Samarbejdsaftale med Forsvarsakademiet
De to skoler etableres i tæt samarbejde med øvrige myndigheder i Forsvarsministeriets koncern og i regi af den samarbejdsaftale med Forsvarsakademiet, der blev underskrevet i dag.

- Samarbejdsaftalen med Forsvarsakademiet kommer til at give os et stort løft. Med den og etableringen af de to skoler sikrer vi en tydeligere rød tråd i uddannelsen af Beredskabsstyrelsens uniformerede personel. Vi får en klarere retning i forhold til Beredskabsstyrelsens behov, og så er det en kæmpe gevinst at kunne trække på al den viden, Forsvarsakademiet ligger inde med, især hvad angår ledelse, siger fungerende chef for Strategisk HR og Officersskolen, Gaia Bissen Cassø.

Læs mere om samarbejdsaftalen på Forsvarsakademiets hjemmeside.