[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Hvad sker der, når Danmark rammes af en eller flere alvorlige og omfattende kemiske hændelser? Hvordan opretholdes og videreføres samfundsvigtige funktioner som transport, forsyning, kommunikationsveje osv.? Det bliver testet under den store nationale krisestyringsøvelse KRISØV 2019 den 12. september.

Hele apparatet sættes under pres
KRISØV sætter samfundets evne til at komme igennem en alvorlig krise under maksimalt pres – fra regeringens krisestyringsorganisation til det lokale niveau. Scenariet i år kredser om kemiske hændelser centreret i Sydøstjylland.

Der er deltagelse fra ministerier, styrelser, politi, rednings- og sundhedsberedskab, Kemisk Beredskab, medier, virksomheder og ambassader. Deltagerne skal demonstrere, at de er fortrolige med planer, roller, ansvar og procedurer, og at de kan reagere hurtigt og arbejde sammen om at komme igennem en alvorlig krise.

- Danmark er heldigvis et fredeligt land. Men vi kan ikke udelukke, at vi en dag bliver ramt af en eller flere alvorlige hændelser. Vi skal være parat, når den store ulykke rammer landet. Derfor er det nødvendigt at træne hændelsestyper, som optræder sjældent og involverer en meget bred kreds af deltagere i et meget alvorligt scenarie, siger øvelseschef Ulrik Keller fra Beredskabsstyrelsens Center for Krisestyring.

KRISØV 2019 bliver en øvelse med høj intensitet.

- Vi presser deltagerne på deres evne til at handle og samarbejde og i fællesskab styre samfundet igennem en eller flere meget alvorlige hændelser med så få konsekvenser for borgene som muligt. Målet med øvelsen er at lære, så vi kan udvikle og forbedre vores krisestyringssystem og krisestyringskapacitet generelt. Derfor bliver tempoet højt, så vi kan se, hvor sprækkerne eventuelt begynder at opstå i en presset national krisestyringsorganisation, siger øvelseschef Michael Kristiansen fra Rigspolitiet.

Om KRISØV
KRISØV er den største krisestyringsøvelse i Danmark. Øvelsen har siden 2003 været afholdt hvert andet år. I år deltager over 30 aktører – ministerier, styrelser, lokale myndigheder, medier, virksomheder og ambassader.

Hovedsporet for KRISØV 2019 er kemiske hændelser i Sydøstjylland. Deltagerne vil blive stillet over for dilemmaer omkring bl.a. redning, evakuering, ordenshåndhævelse, præhospital indsats og varetagelse af Danmarks udenrigsdiplomati.

Efter KRISØV foretages en evaluering, så alle deltagere kan justere og forbedre planer og procedurer med henblik på at styrke samfundets beredskab mest muligt.

KRISØV planlægges af Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet og repræsentanter for de deltagende myndigheder og organisationer.

Følg med under hashtagget #KRISØV2019 på Twitter.