[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen udfører løbende operative missioner internationalt, men også bag kulisserne er styrelsen aktiv uden for landets grænser. De kommende to år bidrager styrelsen således til Danmarks og NATO’s arbejde med at opbygge civil krisestyringskapacitet i Georgien. Målet er, at Georgien bliver bedre i stand til at håndtere f.eks. skovbrande eller oversvømmelser.

Indsatsen sker i regi af det interministerielle Freds- og Stabiliseringsprogram. I første omgang skal en dansk rådgiver – i tæt samarbejde med danske, georgiske og internationale partnere – identificere områder, hvor man umiddelbart kan løfte området. Det gælder både på det strategiske niveau med organisering og procedurer og på det taktiske niveau med f.eks. uddannelser.

Erfaren rådgiver
Det er brigadechef Peter Kaas-Claesson, der i en periode på i første omgang to år skal lede arbejdet i Georgien. Kaas-Claesson har en lang karriere i Beredskabsstyrelsen bag sig og har senest været chef for Beredskabsstyrelsen Bornholm. Han har igennem hele sin karriere haft fokus på og oparbejdet stor ekspertise inden for det internationale felt.

Arbejdet i Georgien involverer flere danske myndigheder. Især forventes det, at Hjemmeværnskommandoen bliver en tæt samarbejdspartner.

Indsatsen finansieres via Freds- og Stabiliseringsrammen i Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet.