[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

De første dage af 2019 ramte det kraftige blæsevejr Alfrida Danmark med vindstød af stormstyrke. En vestenvind, der siden slog over i nord, pressede store vandmasser ind i de indre danske farvande. Det medførte stormflod og oversvømmelser flere steder i landet.

Beredskabsstyrelsen var indsat til at assistere de kommunale redningsberedskaber, politi og andre myndigheder og frivillige med at dæmme op for vandet. Alt i alt var 130 m/k fra alle styrelsens seks centre i aktion. Hertil kom stabsarbejde centralt og decentralt.Styrelsen udlagde 1.700 meter mobile dæmninger og indsatte seks lænsepumpecontainere, en højkapacitetspumpe og to sandsækkefyldere. Der var indsatser ved Aabenraa, Broager, Kelstrup Strand, Loddenhøj Strand, Kolding, Assens, Faaborg, Nyborg, Jyllinge Nordmark og Holbæk.

Udover de 130 personer, der kæmpede mod vandmasserne, assisterede Beredskabsstyrelsen arbejdet efter den tragiske togulykke på Storebælt med 24 personer. Her var opgaverne bl.a. belysning i nattetimerne og opsætning af et ledelses- og kommunikationsmodul til at understøtte stabsarbejdet.

- Selvom vandet er kommet ind over land flere steder, er de fleste sluppet tørskoet igennem. Borgere, kommuner, de kommunale redningsberedskaber, Hjemmeværnet og andre myndigheder har leveret et solidt stykke arbejde, siger national operativ chef i Beredskabsstyrelsen, Lars Høg Schou, og fortsætter:

- Og så kan vi se, at det forebyggende arbejde begynder at bære frugt flere steder. For eksempel virker sluserne i Vejle efter hensigten, og selvom arbejdet med diger og andre foranstaltninger i Jyllinge Nordmark endnu ikke er færdigt, ydede det alligevel en bedre sikring end ved tidligere hændelser.

I de kommende timer og dage skal der pumpes vand væk flere steder, ligesom de mobile dæmninger og andet materiel skal retableres.