[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Hvordan redder vi mennesker ud af sammenstyrtede bygninger, hvis et område bliver ramt af et jordskælv eller en eksplosion? Det skal redningshold og myndigheder fra en række europæiske lande træne fra torsdag den 24. til søndag 27. januar under en ModEX-øvelse på Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev.

Et voldsomt jordskælv og udslip af farlige stoffer
Scenariet i Tinglev er et voldsomt jordskælv, som medfører et udslip af farlige stoffer. Deltagerne skal træne redningstjeneste, USAR, håndtering af farlige stoffer, håndtering af tilskadekomne samt evakuering og samarbejde på tværs af enhederne m.v.

I alt er 300 personer i aktion henover weekenden på det 130.000 m2 store øvelsesterræn, der bl.a. omfatter sammenstyrtede bygninger i et sammenhængende bymiljø.

- Der bliver en hektisk aktivitet i Tinglev i weekenden. Der deltager redningsfolk fra Frankrig, Holland, Luxembourg og Tyskland. De vil de næste dage komme til at knokle i ruinerne med at redde tilskadekomne, siger chef for Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole, Martin Thomsen, og fortsætter:

- Det er et stort setup. Beredskabsstyrelsen indgår i et konsortium sammensat af organisationer fra 11 EU-lande, som skaber muligheden for træning af samarbejde og koordination under katastrofer. Det sikrer, at vi er klar, når det en dag er alvor, siger Martin Thomsen.Styrker beredskabet internationalt og nationalt
Selvom det er en international øvelse, bruges kompetencerne også herhjemme.

- Fokus for ModEX-øvelsen er et jordskælv, men de grundlæggende kompetencer indenfor USAR, såsom afstivning og gennembrydning, er også vigtige for håndteringen af større kriser eller katastrofer herhjemme. Det samme gælder CBRNE-elementet, der indgår i øvelsen, siger Martin Thomsen.

- Beredskabsstyrelsen er jævnligt indsat til bl.a. at afstive bygninger for at forhindre, at de styrter sammen. Det træner vi under øvelsen. Ved hændelser med farlige stoffer eller større eksplosionsulykker er det også de kompetencer, vi træner under ModEx, som vi skal have fat i.

Om ModEX
ModEX er en serie af internationale øvelser, som har til formål at specialtræne europæiske redningsfolk til – på tværs af de europæiske lande – at samarbejde om at beskytte befolkningen i tilfælde af større ulykker og katastrofer. Et eksempel er naturbrandene i Sverige i sommeren 2018.

Øvelserne er bygget op omkring specielt sammensatte moduler af mandskab og materiel til bl.a. USAR, håndtering af tilskadekomne og krisestyring. Modulerne er standardiserede og kan fleksibelt indsættes internationalt i tilfælde af en katastrofe.

Der er udover øvelsen i Tinglev planlagt fire andre øvelser i ModEX-serien i år, der er seriens niende sæson. ModEX er finansieret af EU-Kommissionen.