[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Maj måned skrev vejrhistorie som den mest solrige, der nogensinde er målt. Samtidig var der trods nogle få kraftige regnskyl meget lidt nedbør, og den kombination betyder, at naturen er blevet knastør. Og sådan ser det ud til at fortsætte. Prognosen viser sol og tørvejr de næste par uger, og DMI’s tørkeindeks bliver mere og mere rødt.

På den baggrund iværksætter Beredskabsstyrelsen henover den kommende weekend udover den almindelige vagt ekstra foranstaltninger ved beredskabscentrene i form af bl.a. mere mandskab i beredskab i tilfælde af, at der skulle opstå større naturbrande som den, der i sidste weekend ramte Randbøl Hede ved Billund. 

Vær forsigtig, når du færdes i naturen
Ofte er det uhensigtsmæssig adfærd og uforsigtighed ved brug af ild, der fører til brand i naturen, og selv den mindste glød kan føre til en stor brand. Derfor opfordrer Beredskabsstyrelsen til, at man følger disse råd:
  • Brug dertil indrettede bålpladser, hvis du skal tænde et bål eller grill
  • Tænd aldrig et bål, hvis det blæser meget eller er meget tørt
  • Tænd aldrig bål tæt på buske og træer, eller hvis ilden kan brede sig
  • Tænd aldrig bål uden en voksen i nærheden
  • Sørg altid for at slukke gløderne helt, inden du forlader bålet
  • Smid ikke cigaretskod og lignende i naturen


Afbrændingsforbud

Afbrænding af bål, brug af ild, lys og varmekilder m.v. er omfattet af særlige forsigtighedsbestemmelser, som fremgår af afbrændingsbekendtgørelsen, ligesom der også er fastsat regler for afbrænding i miljølovgivningen. Læs mere om reglerne via linket i højre kolonne.

De enkelte kommuner/brandvæsener kan desuden indføre særlige afbrændingsforbud for at forebygge naturbrande i tørre perioder. Tjek derfor altid kommunens eller redningsberedskabets hjemmeside for, hvad der gælder lokalt.