[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Fredag morgen den 26. januar rammes Sydjylland af et voldsomt jordskælv på 7,2. 300.000 mennesker bliver direkte påvirket, og katastrofeberedskaber fra 10 europæiske lande rykker ind for at assistere i redningsarbejdet og håndtere de mange tilskadekomne. Bygninger er styrtet sammen, mennesker er fanget. Alt er kaos.

Heldigvis er det en øvelse, som Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev danner rammen om. Det er en såkaldt ModEx-øvelse, hvor europæiske beredskabsaktører træner bl.a. redning og Urban Search And Rescue (USAR), håndtering af tilskadekomne, evakuering og samarbejde på tværs, så man er klar, når det er alvor. I alt 450 personer er i aktion henover weekenden på det 130.000 m2 store øvelsesterræn med ruinby og meget mere.

- ModEx-øvelserne hjælper os med at holde os helt skarpe i alt fra det praktiske på skadesstedet over taktiske og strategiske beslutninger til samarbejdet med aktører fra andre lande, siger chef for Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole, Martin Thomsen.

Kompetencer i det nationale beredskab
Øvelsen træner jordskælvsindsatser internationalt, men de grundlæggende kompetencer er også vigtige i det nationale beredskab til opgaver som f.eks. afstivning og gennembrydning.

- Under øvelserne træner vi blandt andet gennemsøgning og redning i sammenstyrtede bygninger. Det er kompetencer, der kan blive brug for ved større ulykker og katastrofer herhjemme, og som også bliver brugt ved Beredskabsstyrelsens indsatser til daglig, siger Martin Thomsen.

Træning af kompleks indsats og ledelse
Øvelsen er en fuldskalaøvelse, der træner både redningspersonel og ledelse. Deltagerne træner eksempelvis eftersøgning og redning af personer og håndtering af tilskadekomne. Et hold med deltagelse fra Tyskland, Østrig og Slovakiet træner ligeledes evakuering af tilskadekomne til Rendsborg i Tyskland.

Undervejs simuleres en række hændelser, der sætter deltagerne og lederne af arbejdet under pres. Det kan f.eks. være problemer for de udenlandske mandskaber med at krydse grænsen, udbrud af smitsomme sygdomme i det ramte område m.v. Således sikres realistiske udfordringer både for folkene ’on the ground’ og for ledelsen.

I løbet af weekenden er der også aktiviteter i Nordtyskland. Udover Danmark er der deltagelse fra ni lande: Finland, Estland, Italien, Holland, Rumænien, Frankrig, Slovakiet, Tyskland og Østrig. Flere af de deltagende organisationer – heriblandt et finsk USAR-hold og et italiensk felthospitalshold - bruger øvelsen til at opnå forskellige internationale certificeringer. Inklusive figuranter deltager omkring 450 personer i øvelsen.

Om ModEx
ModEx er en række af internationale øvelser, som har til formål at specialtræne europæiske redningsfolk til at kunne samarbejde om at beskytte civilbefolkningen i tilfælde af større ulykker og katastrofer. Scenariet for øvelsesrækken i 2017-18 er et voldsomt jordskælv med efterfølgende oversvømmelser og jordskred.

Øvelserne er bygget op omkring moduler, der kan indsættes internationalt til bl.a. USAR, håndtering af tilskadekomne og krisestyring. Modulerne er standardiserede og kan fleksibelt indsættes i tilfælde af en virkelig katastrofe.

I 2017-18 afvikles fem øvelser: Storbritannien i oktober 2017, Danmark (Tinglev) i januar 2018 og siden Bulgarien, Østrig og Frankrig.

ModEx er finansieret af EU-Kommissionen.