[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Det krævede tid, et stort mandskab og godt samarbejde at få bugt med weekendens brand på Randbøl Hede mellem Vejle og Billund.

Beredskabsstyrelsen deltog med materiel og mandskab fra fire af styrelsens centre og tekniske skole, og de var rekvireret af Trekant Brand & Redning, som deltog med mandskab fra flere stationer, ligesom også Forsvaret og Sydøstjyllands Politi bidrog til at få branden under kontrol.

I alt deltog syv skiftehold fra Beredskabsstyrelsen på hver 60 personer i slukningsarbejdet sammen med ca. 20 af styrelsens køretøjer.

- Tørken i maj har udtørret vegetationen, som derfor leder branden godt, og det har gjort den svær at slukke. Samtidig kan ildlommer i jorden genantænde branden, og vores folk har derfor gennemgået området flere gange. Men slukningsarbejdet er forløbet godt, og vi har haft et meget konstruktivt samarbejde med de andre myndigheder, siger Lars Høg Schou, der er operativ chef for Nationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen.

Trekant Brand & Redning har nu overdraget området til Skov- og Naturstyrelsen, mens Beredskabsstyrelsen foretager nedpakning resten af dagen.

Kommuner indfører afbrændingsforbud
Årsagen til branden på Randbøl Hede er ikke kendt, men brandens omfang kan tilskrives det tørre sommervejr, som hele landet har oplevet de seneste uger.

Flere af landets kommuner har da også indført afbrændingsforbud. Det skal være med til at forebygge naturbrande, der let opstår når vegetationen er tør. Afbrændingsforbuddet er et signal om, at man skal være særligt forsigtig ved blandt andet brugen af bål, grill, ukrudtsbrændere og rygning.

På Beredskabsstyrelsen hjemmeside kan du find en oversigt over, hvilke kommuner, der har indført afbrændingsforbud, ligesom du på kommunernes egne hjemmesider kan finde mere information om, hvad afbrændingsforbuddet omfatter.