[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Flygtningelejren Cox Bazar i Bangladesh huser omkring én million Rohingya-flygtninge.

Situationen er en af de største humanitære udfordringer for verdenssamfundet. For at hjælpe det store antal flygtninge har det ikke blot været nødvendigt at oprette flygtningelejre. Der har også været behov for at etablere omfattende kontor-, koordinerings- og indkvarteringsfaciliteter til de udsendte nødhjælpsarbejdere.

Beredskabsstyrelsen har siden efteråret 2017 bidraget til sidstnævnte.

Stort behov for ny lejr
Siden marts 2018 har Beredskabsstyrelsens udsendte fungeret som teamleder for International Humanitarian Partnerships (IHP) indsats i Bangladesh. Den danske teamleder står for den daglige ledelse af holdet i Bangladesh. Opgaven løses i samarbejde med Sverige, som har lead på missionen, og Estland, Tyskland og Finland.

Formålet med indsatsen er at etablere kontor-, koordinerings- og indkvarteringsfaciliteter til internationale humanitære arbejdere.  WFP kan facilitere omkring 30 nødhjælpsarbejdere, der skal sikre, at den humanitære støtte når frem til Rohingya-flygtningene.

Den nye WFP-lejr er straks blevet taget i brug. Monsunregnen gør det nemlig vanskeligt at få adgang til flygtningelejrene. Hér spiller WFP-lejren en vigtig rolle, da den er placeret blot tre kilometer fra flygtningelejren.

Ny anmodning om støtte
Beredskabsstyrelsen har allerede modtaget og accepteret endnu en anmodning fra WFP med ønsket om akut opsætning af yderligere kontor- og indkvarteringsfaciliteter til nødhjælpsarbejdere. Som en del af den nye anmodning sendes de første udsendte fra Beredskabsstyrelsens til Bangladesh inden for de næste par dage.

De nye faciliteter opføres i samarbejde mellem Danmark og Sverige og finder ligesom det tidligere arbejde sted i IHP-regi. Det nye projekt forventes afsluttet medio september 2018.