[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen har fået nyt design og nyt logo, der løbende vil blive implementeret på alt fra køretøjer og uniformer til sociale medier og publikationer. Det nye design er en del af en ny designlinje, som omfatter alle myndigheder under Forsvarsministeriet.

Centralt i Beredskabsstyrelsens nye logo står det internationale civilbeskyttelseskendemærke, trekanten. Kongekronen går igen i de andre myndigheders logoer på Forsvarsministeriets område. Skrifttypen er udviklet til myndighedernes logo med udgangspunkt i kronens udformning.Den nye designlinje implementeres løbende, efterhånden som materiel og mundering skal udskiftes.