[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Selvom bålet er en fast del af sankthansaften for de fleste, må mange i år undvære det.

Flere kommuner har nemlig indført afbrændingsforbud efter en lang periode med sol, varme og ingen regn. Og naturen er fortsat knastør, selvom det varme sommervejr har forladt os for en stund. Det gælder i hele landet, også de områder, hvor der ikke er udstedt afbrændingsforbud.

- Der skal en hel del regn til, før vi er tilbage på et mere normalt niveau. Jeg kan derfor kun anbefale, at man i år er ekstra forsigtig, når man tænder bålet sankthansaften, hvis man altså overhovedet må brænde af, siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen, og fortsætter:

- I bund og grund gælder det om at bruge sin sunde fornuft: Sørg for at bygge bålet i sikker afstand til materialer, der kan brænde, tag hensyn til dine naboer og omgivelser og vær opmærksom på vindforholdene.

Søg information hos din kommune
Det er kommunerne, der udsteder afbrændingsforbud. Hvis du er i tvivl om, om du må tænde bål i anledningen af sankthans, er det derfor hos din kommune eller det kommunale brandvæsen, at du skal søge information.

Der kan desuden lokalt være forskel på, hvad afbrændingsforbuddet omfatter. Du kan se en liste over gældende afbrændingsforbud på landsplan via linket i højre kolonne.

Gode råd til en brandsikker aften
Hvis du bor i en kommune, hvor du må sætte fut i sankthansbålet, så har Beredskabsstyrelsen følgende fem gode råd til en brandsikker sankthans:

 

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet
  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på
  • Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden
  • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet
  • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet


På sikker afstand

Når du afbrænder bål, anbefaler Beredskabsstyrelsen følgende afstande:

 

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. samt oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale


Hvis uheldet er ude

Du skal ringe 1-1-2, hvis der er opstået en brand, som du ikke selv kan slukke. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand, og evt. søge lægehjælp.