[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Bangladesh er hårdt presset af en stor flygtningestrøm, efter over 400.000 Rohingyaer er flygtet fra Myanmar. Der er behov for nødhjælp til området, og det behov skal Beredskabsstyrelsen være med til at kortlægge.

Beredskabsstyrelsen sender en specialist til Bangladesh for at vurdere behov og muligheder for at yde nødhjælp til Rohingyaer. Han skal være teamleder for et hold, hvor de to andre personer kommer fra styrelsens svenske søsterorganisation, MSB. Teamet udsendes i regi af International Humanitarian Partnership (IHP).

Missionen munder ud i en rapport, som skal danne baggrund for at beslutte, hvilke humanitære bidrag der er behov og mulighed for at udsende. Det kan f.eks. komme til at dreje sig om lejr- eller kontorfaciliteter til nødhjælpsarbejderne. Et muligt videre bidrag i området vil også være i IHP-regi.

Om situationen i Bangladesh
Siden slutningen af august er over 400.000 Rohingyaer flygtet fra Myanmar til Bangladesh. De mange flygtninge, som er ankommet til Bangladesh, har medført et behov for hurtigt at opskalere de humanitære organisationers faciliteter til at modtage og hjælpe flygtningene.

Om missionen
International Organisation for Migration (IOM) har via UNOCHA anmodet medlemmerne af International Humanitarian Partnership (IHP) om assistance i form af et assessment-team. IHP udsender på den baggrund et trepersoners assessment-team med en teamleder fra Beredskabsstyrelsen. De to andre er fra MSB. Beredskabsstyrelsens bidrag er finansieret af Udenrigsministeriet.