[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Foråret er over os med sol og varme, og mange begiver sig ud i haven og naturen for at nyde det gode vejr. Men selv om vi lige er kommet ud af de våde vintermåneder, er brandfaren stor.

Fra april til september rykkede brandvæsenet i gennemsnit ud 197 gange om måneden til brande i naturen set over en femårs periode (2012-2016). Det er næsten fire gange så mange som gennemsnittet i årets øvrige måneder.


Foto: Morten Clausen, foto-freelance.dk

Vegetationen er tør i foråret
En af årsagerne til de mange naturbrande er, at det døde, tørre løv, som har overvintret i naturen, nemt kan antændes af eksempelvis gnister fra et bål, cigaretskodder eller ukrudtsbrændere.

Tal fra Beredskabsstyrelsen viser, at antallet af brande, hvor brandårsagen er ukrudtsbrændere, i 2016 var over 250 (København og Frederiksberg er ikke med i opgørelsen), hvilket er det højeste de seneste fem år. Gennemsnittet for perioden 2012-2016 var til sammenligning 223.

Beredskabsstyrelsen har derfor nogle gode råd til, hvordan haveejere undgår ulykker, når man fjerner ukrudtet i haven med en ukrudtsbrænder.

- Man kommer rigtigt langt med lidt forsigtighed. Brug ukrudtsbrænderen, når planter og jord er fugtig, og der er vindstille. Sørg for at holde god afstand til bygninger, hække og biler, så du ikke kommer til at sætte ild til dem. Husk at ukrudtet kun skal svitses, ikke brændes. Det er også en god ide at have vand eller vandslagen ved hånden, siger seniorberedskabsmester i Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard.

Gode råd til at undgå naturbrande

 • Brug dertil indrettede bålpladser, hvis du skal tænde et bål eller grill
 • Tænd aldrig bål hvis det blæser meget eller er meget tørt
 • Tænd aldrig bål tæt på buske og træer, eller hvis ilden kan brede sig
 • Tænd aldrig bål uden en voksen i nærheden
 • Sørg altid for at slukke gløderne helt, inden du forlader bålet
 • Smid ikke cigaretskod og lignende i naturen

Sikker brug af ukrudtsbrænderen

 • Ukrudtsbrænderen skal være DG-mærket
 • Ukrudtet skal svitses, ikke brændes
 • Hav en vandslange eller andet tæt på, som du kan slukke en eventuel brand med
 • Husk god afstand til bygninger, biler og hække
 • Tjek efter, at du ikke efterlader gløder, når du er færdig
 • Gå aldrig fra en tændt ukrudtsbrænder
 • Afmonter gasbeholderen efter brug og gem brænderen væk, så børn ikke får fingre i den

Hvis uheldet er ude – ring 1-1-2


Beredskabsstyrelsen har udarbejdet statistik over antal udrykninger til naturbrande i perioden 2012-2016 og brande forårsaget af ukrudtsbrændere i perioden 2012-2016. Statistikken indeholder tal for alle landets regioner og kommuner. I dokumentets højre kolonne vises gennemsnittet for de fem år pr. 100.000 indbyggere.

Der kan også downloades grafiske oversigter i form af et Danmarkskort, hvor man hurtigt kan få et overblik over det gennemsnitlige antal naturbrande og brande forårsaget af ukrudtsbrændere de seneste fem år pr. 100.000 indbyggere i de forskellige kommuner.